Onderzoeksinstituut Nivel voert in opdracht van Ambulancezorg Nederland een onderzoek uit: het patiëntwaarderingsonderzoek ambulancezorg 2022. Dit onderzoek heeft als doel om een landelijk beeld te krijgen van de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg.

Patiënten die in maart 2022 ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in mei en juni 2022 gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Patiënten ontvangen dan een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg.

Mocht je in maart 2022 vervoerd zijn met de ambulance en niet mee willen werken aan het onderzoek, geef dit dan aan ons door via info@ambulanceamsterdam.nl. Jouw adresgegevens worden dan niet gebruikt en je ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.

Meer nieuws