RAV Kennemerland is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen (RvC). Eén met een zorgprofiel en één met een financieel profiel.

Wat doet de RvC?

De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de algemene gang van zaken. De Raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd. De RvC heeft niet alleen een toezichthoudende en raadgevende rol, maar fungeert ook als klankbord voor het bestuur. Verder heeft de RvC een verantwoordelijkheid over de vaststelling van de begroting, beleidsplannen en (strategische) beslissingen van de coöperatie, waarbij het belang van RAV Kennemerland en haar (financiële) continuïteit centraal staat. De RvC wordt door het bestuur van de RAV geïnformeerd door kwartaalrapportages en jaarverslagen. Tevens laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte stellen van de uitkomsten en beoordelingen van contacten/ uitingen betreffende de RAV met de Zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN).

De RvC vergadert minimaal vier keer per jaar.

Over RAV Kennemerland

De RAV Kennemerland is een coöperatie met drie leden: GGD Kennemerland, Ambulance Amsterdam en Witte Kruis. Samen verzorgen wij de ambulancezorg, inclusief meldkamerfunctie, in de regio Kennemerland. 

Solliciteren?

Alle informatie over deze functies vind je op werkenbijdevrk.nl.

Meer nieuws