Veelgestelde vragen

Wanneer bel ik 112 en wanneer niet?

Bel 112 wanneer je denkt dat met spoed ambulancezorg nodig is.

Een ambulance kan nodig zijn als iemand in levensgevaar is en er acuut medische zorg nodig is. Bijvoorbeeld bij een ernstig ongeluk of een andere levensbedreigende situatie.

Heb je gezondheidsklachten, maar is er geen sprake van een levensbedreigende situatie?
Neem dan contact op met jouw huisarts. Mocht er toch ambulancezorg nodig zijn, dan belt de huisarts een ambulance voor je.

Heb je buiten de werktijden van jouw huisarts medische problemen die niet kunnen wachten? Neem dan contact op met de huisartsenpost.

 

 

 

Wat gebeurt er als ik 112 bel?

Als je 112 belt, dan krijg je een meldkamercentralist van de landelijke meldkamer aan de lijn. Hij of zij vraagt of je de politie, brandweer of ambulancedienst nodig hebt. Wanneer je de ambulancedienst nodig hebt, word je doorverbonden naar een meldkamercentralist in jouw regio.

Deze centralist wil weten waar je bent en wat er precies aan de hand is. Geef kort en bondig antwoord op de vragen van de centralist. Op basis daarvan bepaalt de centralist welke zorg en of er een ambulance nodig is.

Als een ambulance nodig is, wordt er een ambulance richting jouw locatie gestuurd. In de tussentijd instrueert de  centralist jou om eerste hulp te verlenen totdat de ambulance gearriveerd is.

De ambulancemedewerkers verlenen zorg aan de patiënt. En wanneer vervoer nodig is, vervoeren ze de patiënt richting een ziekenhuis.

Is het nummer 112 gratis?

Ja, je kunt het alarmnummer 112 altijd bereiken. Ook als je geen beltegoed of simkaart hebt in je telefoon.

Wie neemt er op als ik 112 bel?

Als je 112 belt, dan krijg je eerst de centralist van de landelijke meldkamer aan de lijn. Hij of zij vraagt of je de politie, brandweer of ambulancedienst nodig hebt.

Als je de ambulancedienst nodig hebt, dan word je doorverbonden naar een meldkamercentralist van de ambulancedienst in jouw regio. Een meldkamercentralist is een speciaal opgeleide verpleegkundige, getraind voor het inschatten van spoedeisende situaties door de telefoon.

Wie zitten er in de ambulance?

In een ambulance zit een team van een chauffeur en een verpleegkundige of medisch hulpverlener. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het bieden van ambulancezorg en -vervoer.

De verpleegkundige of medisch hulpverlener is medisch verantwoordelijk voor de patiënt. Hij of zij voert medische, vaak spoedeisende, hulp uit op locatie en tijdens het vervoer in de ambulance.

De chauffeur is verantwoordelijk voor het veilig en comfortabel vervoeren van de patiënt. En assisteert op de plaats van bestemming, zowel op medisch als verpleegkundig vlak.

Waarom heeft de ambulance soms wel en soms geen sirene/zwaailicht?

Een ambulance rijdt alleen met sirene en zwaailicht wanneer de ambulance een spoedmelding heeft.

Als je een ambulance zonder sirene en zwaailicht ziet rijden, is de melding dus niet spoedeisend. Bijvoorbeeld bij vervoer van een patiënt van het ziekenhuis naar een verpleegadres.

Hoe hard mag een ambulance rijden?

Als een ambulance een spoedrit heeft moet de ambulance binnen 15 minuten aanwezig zijn bij de patiënt. De chauffeur mag dan maximaal 40 kilometer per uur boven de geldende maximumsnelheid rijden. Ook mag de ambulancechauffeur over de vluchtstrook rijden en rood licht, signalen en borden negeren. De ambulancechauffeur doet dit alleen als de verkeersomstandigheden dit toelaat.

Tijdens spoedritten rijden we met sirene en zwaailicht, zodat het overige verkeer de weg kan vrijmaken voor de ambulance en wij zo snel mogelijk bij de patiënt kunnen komen. En de patiënt zo snel en comfortabel mogelijk naar een ziekenhuis kunnen vervoer.

Als een ambulance geen spoedrit heeft, en dus zonder sirene en zwaailicht rijdt, dan moet de ambulancechauffeur zich in principe aan de normale verkeersregels houden. In sommige gevallen mag een ambulance hier vanaf wijken om goede patiëntenzorg te kunnen leveren.

Wat moet ik doen als ik een ambulance met sirene en zwaailicht tegenkom?

Als je een ambulance hoort en/of ziet met sirene en zwaailicht, dan moet je als bestuurder de weg vrijmaken zodat de ambulance er langs kan. Een aantal tips:

 • Blijf rustig
 • Maak ruimte, maar doe dat altijd veilig. Wijk pas uit als er een veilige mogelijkheid is
 • Geef richting aan, zodat je laat zien wat je gaat doen als je ruimte maakt
 • Rem niet zomaar
 • Houd je altijd aan de geldende verkeersregels. Dit maakt je gedrag voorspelbaar voor de ambulancechauffeur
 • Als je op een rotonde rijdt, blijf hier dan op rijden totdat de ambulance de rotonde heeft verlaten
 • Laat de vluchtstrook vrij
Hoe snel moet een ambulance ter plaatse zijn?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid spoed van een rit. Er zijn vier soorten ritten:

 • A0-melding
  De ambulance wordt met een zo groot mogelijke spoed naar een levensbedreigende situatie gestuurd, zoals een hart- of ademstilstand of een levensbedreigende bloeding. De ambulancechauffeur rijdt met zwaailicht en sirene en heeft als doel binnen 15 minuten nadat er gebeld is bij de patiënt te zijn.
 • A1-melding
  De ambulance moet met spoed naar een levensbedreigende situatie. De ambulancechauffeur rijdt met zwaailicht en sirene en heeft als doel binnen 15 minuten nadat er gebeld is bij de te patiënt zijn.
 • A2-melding
  Dit is een urgente, maar niet levensbedreigende, situatie. De ambulancechauffeur rijdt niet met zwaailicht en sirene en heeft als doel binnen 30 minuten nadat er gebeld is bij de patiënt te zijn.
 • B-melding
  Dit zijn alle andere ritten en besteld vervoer, bijvoorbeeld vervoer van ziekenhuis naar verpleeghuis. De ambulancechauffeur rijdt niet met zwaailicht en sirene en heeft geen maximum tijd waarop hij aanwezig moet zijn bij de patiënt.
Hoe vraag ik een ambulanceverslag aan?

Als je ambulancezorg hebt gekregen, bekijk en download je via het patiëntenportaal MijnAmbulancezorg jouw medisch dossier. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer en waar de ambulancezorg is verleend, welke onderzoeken zijn uitgevoerd, welke behandeling is toegepast en of er medicatie is toegediend.

Op mijnambulancezorg.nl vind je per ambulancedienst-verlening jouw dossier. Als je behandeld bent door Ambulance Amsterdam kan dat zijn:

 • RAV Zaanstreek-Waterland
 • RAV Amsterdam-Amstelland
 • RAV Kennemerland

Je logt in op MijnAmbulancezorg met jouw DigiD, waardoor je op een veilige manier jouw dossier kan inzien.

Ik ben niet meegenomen met de ambulance, krijg ik dan toch een rekening?

Nee, er worden alleen kosten gerekend voor de ambulancezorg wanneer een patiënt ook echt vervoerd wordt. Als je dus niet vervoerd bent door de ambulance, krijg je ook geen rekening.

Kunnen jullie mij vertellen naar welk ziekenhuis iemand vervoerd is?

Nee, vanwege privacyredenen mogen wij dat niet vertellen.

Ik wil iets melden, waar kan ik dat doen?

Als je een melding wilt maken, bijvoorbeeld een compliment of een klacht, dan doe je dat hier.

Ik wil diegene die 112 heeft gebeld bedanken, weten jullie wie dat is geweest?

Via deze website kun je een compliment maken. Wij zoeken dan uit wie de beller was, en zorgen dat het compliment bij diegene terechtkomt.

Ik wil de ambulancebemanning bedanken, hoe kan ik dat het beste doen?

Klik hier voor de website waarop je een compliment kunt doorgeven. Wij zoeken dan uit wie de ambulancebemanning was, en zorgen dat het compliment bij hen terechtkomt.

Ik ben iets verloren, waar kan ik dit aangeven?

Wij hebben een speciaal formulier voor mensen die iets zijn verloren in of rond de ambulance. Klik hier voor het verloren eigendommen formulier.

Ik wil een AED declaratie doen, kan dat via jullie?

Zeker, je kunt hier het AED declaratieformulier invullen.

Wat is het SORT?

Het Special Operations Response Team (SORT) is een gespecialiseerd ambulanceteam van Ambulance Amsterdam. Het SORT wordt ingezet bij grootschalige incidenten en bij incidenten met extreem geweld.

Bekijk voor meer informatie de pagina van het SORT.

Wat is het HART?

Het Hazard Area Response Team (HART) is ons gespecialiseerd ambulanceteam in het CBRNe. Dit staat voor ongevallen met chemische, biologische, radioactieve en nucleaire stoffen of explosieven.

Bekijk voor meer informatie de pagina van het HART.

Moet ik ambulancezorg zelf betalen?

Het basispakket van je zorgverzekering vergoedt vervoer met een ambulance, maar het vervoer telt wel mee voor je eigen risico.

Heb je je eigen risico nog niet volledig gebruikt? Dan betaal je dus (een deel van) de kosten zelf.

Waarom wordt er niet altijd een ambulance gestuurd als je 112 belt?

Het kan voorkomen dat de meldkamercentralist beslist dat er geen ambulancezorg nodig is. Dat is altijd een zorgvuldige afweging. Er komt dan geen ambulance, maar de melder krijgt advies over de zorgvraag en wordt wanneer nodig doorverwezen naar bijvoorbeeld zijn of haar eigen huisarts. De ambulance blijft zo beschikbaar voor echte noodgevallen.