Ambulance Amsterdam is een van de grootste ambulancediensten in Nederland. Samen verzorgen we ongeveer 130.000 ambulanceritten per jaar. Wij zijn werkzaam in 3 regio’s: Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Onze meldkamer ambulancezorg neemt alle 112-meldingen en besteld vervoer aanvragen aan voor de regio Amsterdam-Amstelland. Er werken bij Ambulance Amsterdam ruim 600 medewerkers.

Soorten zorg

Onze zorgverlening is afgestemd op de kenmerken van de hoofdstad en de nabije omgeving. Het is een drukke regio met een hoog inwoneraantal, veel bezoekers, ziekenhuizen, industrie en evenementen.

_DSC3562

Advanced Life Support (ALS)

Hoogcomplexe (spoedeisende) ambulancezorg voor alle 112-meldingen.

_DSC0625

Laag- en middencomplexe ambulancezorg

Besteld vervoer waarbij een patiënt op medische indicatie, op een gepland tijdstip, vervoerd wordt. Deze collega’s zijn extra gespecialiseerd in het vervoer van mensen met verward gedrag.

_DSC3380

IC-vervoer

Speciaal vervoer en begeleiding van IC-patiënten naar ziekenhuizen. Ook leveren we de ambulanceverpleegkundigen die deel uitmaken van het mobiel medisch team (helikopter en auto).

Rapid Responder 2

Rapid Responder

Een Rapid Responder is een ambulanceverpleegkundige die solo en zo nodig met spoed, naar een patiënt kan voor een mobiele zorg consult. Een Rapid Responder vervoert geen patiënten.

_DSC4561

HART

Het Hazard Area Response Team (HART) wordt ingezet als er slachtoffers zijn die chemisch of biologisch verontreinigd zijn. Het HART heeft de expertise om deze slachtoffers veilig te vervoeren en/of te ontsmetten.

_DSC3401

SORT

Special Operations Response Team (SORT) wordt ingezet bij evenementen en grootschalige geweldsincidenten.

Missie en Visie

Het is onze missie om elke patiënt hoogwaardige ambulancezorg te leveren.

Visie

  • Wij leveren op de patiënt afgestemde zorg
  • Wij zetten professionele en gepassioneerde medewerkers in die samenwerken en zich verantwoordelijk voelen voor het bereiken van resultaten
  • Wij zijn een transparante organisatie die zich kenmerkt door professionaliteit, verantwoordelijkheid, respect en het continu streven naar verbeteringen
  • Wij voldoen 24/7 aan de maatschappelijke vereisten van beschikbaarheid en spreiding
  • Wij verantwoorden ons aan de samenleving op alle aspecten van onze bedrijfsvoering
  • Wij werken samen met onze ketenpartners om de (acute) zorg voor de patiënt te optimaliseren

Bestuur en toezicht

Ambulance Amsterdam wordt bestuurd door onze directeur, Frans Sier. Hij wordt ondersteund door het Management Team en de Raad van Commissarissen. Onze organisatie heeft ook een actieve Ondernemingsraad en een Cliëntenraad.

Raad van Commissarissen

  • Margreeth Vroom, voorzitter
  • Rob Beuse
  • Wendy de Jong
  • Jan Woldman

Jaarverslagen

Voor Ambulance Amsterdam was 2020 een bewogen jaar waarin COVID-19 een grote rol speelde. Daarom is er  een publieksjaarverslag gemaakt in de vorm van een infographic waarin alle mijlpalen en prestaties in één overzicht te zien zijn.

Bekijk het jaarverslag

Kwaliteit

Ambulance Amsterdam heeft een HKZ kwaliteitskeurmerk en het certificaat NEN 7510. Dit betekent dat wij blijven signaleren, controleren en verbeteren om zo de kwaliteit van de zorg en onze systemen optimaal te houden. Daarnaast beschikken wij over het Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samenwerkingen

Ambulance Amsterdam werkt dagelijks samen met ketenpartners voor goede patiëntenzorg. Denk hierbij aan de politie, brandweer, zorginstellingen, GGD GHOR en de veiligheidsregio. Ook op het gebied van training en innovatie werken we regelmatig samen.