Als je ambulancezorg hebt gekregen, bekijk en download je via het patiëntenportaal MijnAmbulancezorg jouw medisch dossier. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer en waar de ambulancezorg is verleend, welke onderzoeken zijn uitgevoerd, welke behandeling is toegepast en of er medicatie is toegediend.  

In het patiëntenportaal vind je per ambulancedienstverlening jouw dossier

Als je behandeld bent door Ambulance Amsterdam kan dat RAV Zaanstreek-Waterland, RAV Amsterdam-Amstelland of RAV Kennemerland zijn. Door te zoeken op de locatie waar je was toen je ambulancezorg kreeg, vind je gemakkelijk de juiste regionale ambulancevoorziening (RAV).

MijnAmbulancezorg is een veilige website

Het voldoet aan alle voorwaarden van MedMij. Dit is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en zorggebruikers. Je logt in op MijnAmbulancezorg met jouw DigiD, waardoor je op een veilige manier jouw dossier kan inzien.

Heb je vragen over MijnAmbulancezorg?

Klik hier voor het antwoord op de meestgestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.