De ambulancezorg én keten van acute zorg staan onder druk door de toenemende zorgvraag in een veranderend zorglandschap. De ambulancesector wil ook in de toekomst passende zorg kunnen blijven verlenen aan iedereen die dat nodig heeft. Om dat te bewerkstelligen, zijn veranderingen nodig. Een van die veranderingen, is dat er een nieuwe urgentie-indeling komt.

Nieuwe indeling
De nieuwe urgentie-indeling bestaat uit de spoedeisende categorieën A0, A1, A2 en de planbare ambulancezorg B1 (hoogcomplexe zorg), B2 (laag- en middencomplexe zorg). Nieuw is de meldkamerzorg met de C1 (doorverwijzing) en C2 (zelfzorgadvies), beiden zonder ambulance-inzet.

Bekijk onderstaande video, voor een duidelijke uitleg over deze nieuwe indeling:  

Bekijk voor meer informatie hierover de website van Ambulancezorg Nederland (AZN).

Meer nieuws