Soms is het lastig in te schatten wanneer je wel en niet 112 moet bellen als er iets aan de hand is. Bij een acute of levensbedreigende situatie bel je 112 en komt er altijd een ambulance naar je toe. Snij je bijvoorbeeld in je vinger, dan kan je beter de huisarts bellen of zelf naar de eerste hulp in het ziekenhuis gaan. Twijfel je of je ambulancezorg nodig hebt? Bel dan 112 en dan zal de meldkamercentralist je verder helpen. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar de huisarts als blijkt dat je toch geen ambulancezorg nodig hebt.

Wat gebeurt er als je 112 belt?

Wanneer je 112 belt kom je eerst terecht bij een centrale in midden Nederland. Vervolgens vragen zij of je de politie, brandweer of ambulance nodig hebt en verbinden zij je door met de dichtstbijzijnde meldkamer. Blijkt dat je ambulancezorg nodig hebt? Dan krijg je een meldkamercentralist aan de telefoon. Hij of zij stelt een aantal vragen zoals:

  • Wat is het adres van het noodgeval?
  • Wat zijn de voornaamste klachten?
  • Kan iemand de deur opendoen voor het ambulancepersoneel?

Probeer deze vragen zo goed en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Als het gaat het om een acute of levensbedreigende situatie wordt er direct een ambulance jouw kant op gestuurd. De meldkamercentralist geeft tijdens het gesprek instructies om je te helpen in de tussentijd. Zorg er wanneer mogelijk voor dat de voordeur open staat en dat iemand eventueel buiten het ambulancepersoneel kan opwachten zodat zij direct weten waar ze moeten zijn.

Wat gebeurt er als je ambulancezorg krijgt

Wanneer ons ambulanceteam aankomt, bekijken zij direct de situatie en bepalen wat de patiënt nodig heeft. In levensbedreigende situaties gaan ze direct over tot handelen en proberen ze de patiënt te stabiliseren. Is er verdere zorg nodig? Dan rijdt de ambulancechauffeur naar een ziekenhuis of zorginstelling. Ondertussen zit de ambulanceverpleegkundige achterin met de patiënt en zorgt hij of zij ervoor dat de patiënt passende zorg krijgt. Eenmaal aangekomen bij het ziekenhuis vindt de overdracht plaats met de dienstdoende arts. Nadat wij iemand hebben vervoerd krijgt de patiënt een folder thuisgestuurd met informatie over onze nazorg en onze contactgegevens mochten er nog vragen zijn. Complimenten of een klacht kun je hier doorgeven. Wanneer je bent vervoert betaal je je eigen risico van €385,- om de rit te bekostigen. Als je alleen onderzocht en/of behandeld wordt maar niet wordt vervoerd, zitten er ook geen kosten aan verbonden.

planbaar vervoer

Planbaar vervoer
Ook vervoeren wij patienten op afspraak. Deze wordt door de huisarts of het ziekenhuis ingepland. Voor meer informatie over onze soorten vervoer, kijk op onze organisatiepagina.

Organisatiepagina

Veelgestelde vragen

Wie zitten er in de ambulance?

In een ambulance zit een team van een chauffeur en een verpleegkundige. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het bieden van ambulancezorg en -vervoer.

De verpleegkundige is medisch verantwoordelijk voor de patiënt. Hij of zij voert medische, vaak spoedeisende, hulp uit op locatie en tijdens het vervoer in de ambulance.

De chauffeur is verantwoordelijk voor het veilig en comfortabel vervoeren van de patiënt. En assisteert de ambulanceverpleegkundige op de plaats van bestemming, zowel op medisch als verpleegkundig vlak.

Ik wil diegene die 112 heeft gebeld bedanken, weten jullie wie dat is geweest?

Via deze website kun je een compliment maken. Wij zoeken dan uit wie de beller was, en zorgen dat het compliment bij diegene terechtkomt.

Ik ben iets verloren, waar kan ik dit aangeven?

Wij hebben een speciaal formulier voor mensen die iets zijn verloren in of rond de ambulance. Klik hier voor het verloren eigendommen formulier.

Bekijk alle veelgestelde vragen