Declaratie gebruikskosten AED inzet reanimaties

Voorwaarden (geldend vanaf 1 januari 2018)

 1. De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 2. Declaratie van gebruikskosten is alleen mogelijk voor reanimaties die op locaties/adressen binnen het verzorgingsgebied van Ambulance Amsterdam hebben plaatsgevonden. Dit zijn de regio’s Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland.
 3. Zorg kan alleen in rekening worden gebracht als het ook daadwerkelijk geleverd is. Het verbruik moet gekoppeld zijn aan het daadwerkelijke gebruik van de AED, direct ten behoeve van een reanimatie.
 4. De volgende kosten kunnen worden gedeclareerd, met een maximum van 1 exemplaar/set per reanimatie:
  – Electroden (pads)
  – Uitlezen van AED
  – Batterij: wordt alleen vergoed als verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden)
  – Gebruiksklaar maken van de AED
 5. Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
  – Verbruiksartikelen die over datum zijn
  – Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij)
  – Overige, reguliere, eventueel terugkerende, kosten
  – Alle kosten die van toepassing zijn op AED’s die niet zijn ingezet voor daadwerkelijke zorg aan de patiënt. Hieronder vallen, onder andere, controlekosten op basis van informatieberichten van reanimatieoproepsystemen.
 6. Ambulance Amsterdam B.V. heeft altijd het recht voor om ten onrechte gedeclareerde kosten terug te vorderen op de declarant.
 7. Declaratie dient plaats te vinden via het invulformulier op deze website. Op de contactpagina vind je het declaratieformulier.
 8. Voor elke reanimatie dient een individueel declaratieformulier ingevuld te worden, inclusief het uploaden van de bijbehorende inzet specifieke nota. Onvolledige of onjuiste declaraties worden niet in behandeling genomen.
 9. Declaraties kunnen tot uiterlijk 6 maanden na de datum van de reanimatie ingediend worden.
 10. Het is niet toegestaan om gebruikskosten voor meerdere reanimaties via 1 factuur te declareren.
 11. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie én nota en onder voorbehoud van juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

Voor vragen of meer informatie kun je het contactformulier op de website invullen. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.