Het is deze week de Week tegen Kindermishandeling.

Om aandacht te vragen voor de aanpak van kindermishandeling én handvatten te geven hoe je kindermishandeling signaleert en meldt, hebben we samen met het BovenIJ ziekenhuis een online magazine gemaakt. Speciaal voor zorgprofessionals in de acute gezondheidszorg.

Zorgprofessionals in de acute gezondheidszorg hebben, ongeacht het veelal korte en eenmalige patiëntencontact, een belangrijke rol bij de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zowel tijdens de 112-melding als op locatie en op de spoedeisende hulp.

In het magazine lees je aan de hand van een casus hoe zorgprofessionals in de acute zorg kunnen handelen bij signalen en vermoedens van kindermishandeling, welke zorgverleners erbij betrokken worden en welke hulp geboden wordt.

Ben je geen zorgverlener, maar heb je wel zorgen over een kind?
Vraag (anoniem) advies of meld bij Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Meer nieuws