Er is sprake van een spoedgeval. Moet je je dan wenden tot de huisarts, huisartsenspoedpost of ambulancezorg (112)? Voor veel mensen is dit niet altijd duidelijk. Daarom hebben acute zorgaanbieders, in samenwerking met het ministerie van VWS, informatiemiddelen ontwikkeld om mensen met een acute zorgvraag te helpen bij het benaderen van de juiste zorgaanbieder. Zo krijgen mensen sneller de juiste zorg, of het juiste (online) zorgadvies.

Met de nieuwe informatiematerialen hopen we dat iedereen die te maken krijgt met een spoedgeval, weet hoe je de juiste zorg moet kiezen!

Meer nieuws