Organisatie

Ambulance Amsterdam behoort tot de grootste ambulancediensten in Nederland. Wij hebben zo'n 500 medewerkers in dienst en zijn werkzaam in en vanuit drie regio's. In de regio's hebben wij 12 standplaatsen. Per standplaats is er een team van ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs, onder leiding van een teammanager.

Ambulance Amsterdam is in januari 2012 ontstaan uit een samensmelting van VZA (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) en de ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg van de GGD Amsterdam.

Missie

Onze missie is mobiele zorg leveren die opvalt door kwaliteit.

Visie

Mobiele zorg die opvalt door kwaliteit realiseren wij door:

  • de patiënt/cliënt centraal te stellen, resulterend in individuele gezondheidswinst
  • te voldoen aan maatschappelijk gewenste beschikbaarheid en veiligheid
  • onze logistieke competentie aan te wenden als verbindende schakel in de acute zorg
  • de inzet van bekwame en gemotiveerde medewerkers die de sleutel zijn tot succes en verantwoordelijkheid nemen voor resultaten
  • een interne organisatie die zich kenmerkt door openheid, doelgerichtheid en dialoog, waarbij waardering het uitgangspunt vormt en oog bestaat voor de menselijke maat
  • te weten hoe onze mobiele zorg wordt beoordeeld en beleefd in uitvoering en samenwerking
  • samenwerking met universitaire medische centra en topklinische ziekenhuizen in de Academische Werkplaats Ambulancezorg Amsterdam (AWAA).

Bestuur en toezicht

 

Frans Sier, directeur

 
Raad van Commissarissen:
Margreeth Vroom, voorzitter

Rob Beuse

Wendy de Jong

Ed Jongmans

Organogram

 

Werkgebied en standplaatsen

In de regio's waarin wij werken, hebben we verschillende standplaatsen:

 

Amsterdam-Amstelland: Amsterdam (4x), Amsterdam Zuidoost, Amstelveen en Aalsmeer

Zaanstreek-Waterland: Zaandam, Purmerend, Wormerveer, Monnickendam

Kennemerland (Haarlemmermeer): Hoofddorp

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Karperweg 19-25 in Amsterdam.