Ambulance Amsterdam richt een cliëntenraad op. Wij zien dit als een kans om een volgende stap in de professionalisering van onze zorgorganisatie te zetten. Het helpt ons om de zorg voor patiënten nog beter te toetsen en af te stemmen.

Taken cliëntenraad
Een cliëntenraad behandelt onderwerpen vanuit het perspectief van patiënten van de ambulancezorg. Het richt zich op zorginhoudelijke onderwerpen en heeft op bepaalde gronden advies- en instemmingsrecht.

Samenstelling
De leden moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in een van onze verzorgingsgebieden. Samen moeten ze een goede afspiegeling zijn van onze patiëntengroepen. Ze worden voor een aantal jaar benoemd met de mogelijkheid één keer herbenoemd te worden.

Ondersteuning
Wij laten de cliëntenraad adviseren door een zorgbelangorganisatie, die ons bij kan staan in de onafhankelijke ondersteuning van de raad.

Werving en selectie
We beginnen met de werving van de voorzitter. Bekijk de vacature. Als die is gevonden, gaan we de cliëntenraad verder samenstellen.

Meer nieuws