Welk beeld hebben Nederlanders van ambulancezorg? Wat weten ze van ambulancezorg en hebben ze er vertrouwen in? Deze vragen stonden centraal in het imago-onderzoek ambulancezorg dat Newcom Research & Consultancy voor de vijfde keer in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) uitvoerde. Uit de resultaten blijkt dat de ambulancesector en haar professionals nog steeds een sterk geladen imago hebben en vooral bekend staan als deskundig en professioneel.

AZN meet elke 2 jaar het imago van onze sector

Het imago bestaat uit beelden, ervaringen en ideeën over ambulancezorg. Mensen vormen zich een beeld door wat zij zien, horen en lezen over ambulancezorg en door de verwachtingen die zij van ambulancezorgprofessionals hebben. Han Noten, voorzitter AZN: “We meten het imago van onze sector elke twee jaar. Zo kunnen we ons imago blijvend monitoren en onjuiste beelden bijsturen als dat nodig blijkt te zijn. Een sterk imago helpt ons namelijk om draagvlak te krijgen bij onze relatiegroepen. Ik ben er trots op dat de ambulancesector en alle mensen die hier werken en dagelijks met veel kennis en passie ambulancezorg verlenen, weer hoge ogen scoren. Dit bevestigt dat het brede publiek ambulancezorg en onze zorgprofessionals op waarde weten te schatten”.

Beeldvorming, vertrouwen en aantrekkelijkheid van de sector als werkgever stijgen

Steeds meer respondenten geven aan dat het hen leuk lijkt om in de ambulancezorg te werken. Met name onder (jong)volwassenen tot 40 jaar is de aantrekkelijkheid van de ambulancesector groot. Nederlanders zien de meldkamercentralisten en ambulancezorgprofessionals wederom als deskundig en professioneel. Termen als ‘onbaatzuchtig inzetten’ en ‘vol passie en overgave’ blijken typerend voor het beeld dat het brede publiek heeft. Opvallend is dat meldkamercentralisten ambulancezorg steeds vaker gezien worden als zorgprofessionals die tijdens 112-meldingen deskundige uitleg en zorginstructies geven over hoe te handelen. 

Conclusie: de ambulancesector heeft dit jaar wederom goed gescoord.

Bekijk hieronder de eindrapportage van het onderzoek:

Meer nieuws