Ambulance Amsterdam heeft een eigen cliëntenraad. Onze cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle (toekomstige) patiënten van Ambulance Amsterdam. Ze adviseren (gevraagd én ongevraagd) de directie, bijvoorbeeld over thema’s als kwaliteit van de zorg, veiligheid en transparantie. Op deze manier werken ze mee aan de kwaliteit van onze ambulancezorg, vanuit patiëntperspectief.

De cliëntenraad van Ambulance Amsterdam bestaat uit 3 leden

  • Reinhard Maas (voorzitter)
  • Jean Vriezen
  • Jeroen Crasborn

De leden van de cliëntenraad zijn geen werknemers van Ambulance Amsterdam: ze zijn op persoonlijke titel lid van de cliëntenraad en krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. De cliëntenraad komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. Zij bespreken dan onder andere de kwaliteit van zorg, veiligheid, privacy, klachtenregeling, hygiëne en belangrijke wijzigingen in de organisatie van zorgverlening.

Jaarverslag 2022

Alle activiteiten van het eerste jaar van de cliëntenraad van Ambulance Amsterdam zijn samengevat in een jaarverslag. Net zoals de toekomstplannen voor 2023.

Bekijk het jaarverslag 2022

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor de cliëntenraad?

Dan kun je ze bereiken via clientenraad@ambulanceamsterdam.nl. Of bel ons algemene nummer 020 – 570 95 00 en geef aan dat je contact zoekt met de cliëntenraad.

Let op: neem niet contact op met de cliëntenraad voor individuele klachten. Klachten (en complimenten) geef je aan ons door via de complimenten en klachten website.