Het opvragen van een ambulance patiëntendossier kon altijd al, maar dit doe je nu een stuk gemakkelijker via het patiëntenportaal MijnAmbulancezorg.

Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op digitale inzage in hun medisch dossier

Dit betekent voor de ambulancesector dat een patiënt die ambulancezorg heeft gehad, de (medische) informatie hierover digitaal moet kunnen inzien. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer en waar de ambulancezorg is verleend, welke onderzoeken zijn uitgevoerd, welke behandeling is toegepast en of er medicatie is toegediend. 

Daarom heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) de afgelopen 2 jaar gebouwd aan de inrichting van het patiëntenportaal. En die staat nu live voor Ambulance Amsterdam! De ambulancesector heeft hiermee een volgende belangrijke stap gezet in digitale informatie-uitwisseling.

In het patiëntenportaal vind je per ambulancedienstverlening jouw dossier

Als je behandeld bent door Ambulance Amsterdam kan dat RAV Zaanstreek-Waterland, RAV Amsterdam-Amstelland of RAV Kennemerland zijn. Door te zoeken op de locatie waar je was toen je ambulancezorg kreeg, vind je gemakkelijk de juiste regionale ambulancevoorziening (RAV).

MijnAmbulancezorg is een veilige website

Het voldoet aan alle voorwaarden van MedMij. Dit is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en zorggebruikers. Je logt in op MijnAmbulancezorg met jouw DigiD, waardoor je op een veilige manier jouw dossier kan inzien.

Meer nieuws