Tijdens reanimaties gebruiken wij het hartmassageapparaat LUCAS. Dit is een medisch hulpmiddel dat helpt om hartmassage in het juiste tempo en de juiste diepte uit te voeren.

Als wij met een reanimatie-patiënt aankomen op de spoedeisend hulp (SEH) van een ziekenhuis, dan moet de LUCAS van de patiënt afgehaald worden en wordt er een ziekenhuisapparaat op gezet. Het reanimeren wordt dan dus tijdelijk onderbroken.

Vanaf 1 januari 2022 gebeurt dit niet meer als we bij het OLVG OOST en Amsterdam UMC aankomen. Vanaf dan laten we bij een overdracht op de SEH de LUCAS achter bij de patiënt, zodat de hartmassage gewoon door kan blijven gaan. Wij ontvangen dan van het ziekenhuis weer een complete LUCAS terug, zodat we bij een volgende rit gewoon weer kunnen reanimeren als het nodig is.

Daarnaast wordt de richtlijn ‘Overdracht van de reanimatiepatiënt van prehospitaal naar ziekenhuis’ van de Nederlandse Reanimatie Raad in de loop van 2022 geïmplementeerd

Het doel van deze richtlijn is het goed laten verlopen van de overgang van een reanimatie buiten het ziekenhuis naar een reanimatie binnen het ziekenhuis. Om zo de kans op overleving te vergroten én aandacht is voor optimale patiëntveiligheid en efficiëntie.

Mooie stappen in de optimalisatie van de behandeling van een reanimatie-patiënt!

Meer nieuws