Rampen en crises

Als sprake is van een ramp- of crisissituatie coördineert de GHOR de geneeskundige hulpverlening. GHOR staat voor 'Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio'. De GHOR stemt de geneeskundige hulpverlening af met andere betrokken partijen zoals brandweer, politie en gemeenten.

De geneeskundige hulpverlening blijft de verantwoordelijkheid van de betreffende zorginstelling of zorgverlener. De ambulancezorg blijft dus de verantwoordelijkheid van Ambulance Amsterdam. Doel van de GHOR is de gezondheidszorg in geval van een ramp of crisis naadloos over te laten gaan van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening. De GHOR doet dat op zo'n manier dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen optreden. Zo krijgen slachtoffers van rampen en crises optimale zorg.

Contact GHOR

GHOR Amsterdam-Amstelland [https://www.ghor-amsterdam-amstelland.nl/]

GHOR Zaanstreek-Waterland [https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/organisatie/ghor-zaanstreek-waterland.html]