Werkonderbreking op 19-10, 21-10 en 23-10, 12.00-16.00 uur
16 oktober 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg. Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg.

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft voor onderstaande data en tijdstippen opnieuw werkonderbrekingen aangekondigd bij Ambulance Amsterdam:

  • Maandag 19 oktober 2015, 12.00-16.00 uur
  • Woensdag 21 oktober 2015, 12.00-16.00 uur
  • Vrijdag 23 oktober 2015, 12.00-16.00 uur

Dit betekent dat er op deze dagen in het tijdvak 12.00 tot 16.00 uur geen besteld ambulancevervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2-urgentie) wel gegarandeerd.

Bovenstaande houdt ook in dat de planning van het besteld ambulancevervoer op deze dagen ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 12.00 tot 16.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 16.00 uur steeds enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met deze werkonderbrekingen en tijdig eventueel noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zodat u zo min mogelijk ongemak ervaart van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van besteld vervoer mogelijkheden.

Werkonderbreking op 12-10 en 14-10, 12.00-16.00 uur
9 oktober 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg.

Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg.

De vakbonden hebben voor onderstaande data en tijdstippen opnieuw een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam:

-          Maandag 12 oktober 2015, van 12.00-16.00 uur

-          Woensdag 14 oktober 2015, van 12.00-16.00 uur

Dit betekent dat er op beide dagen in het tijdvak 12.00 tot 16.00 uur geen besteld ambulancevervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2-urgentie) wel gegarandeerd.

Bovenstaande houdt ook in dat de planning van het besteld ambulancevervoer op beide dagen ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 12.00 tot 16.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 16.00 uur enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met deze werkonderbreking en tijdig eventueel noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zodat u zo min mogelijk ongemak ervaart van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van besteld vervoer mogelijkheden.

AA zet zich in voor Syrische vluchtelingen
7 oktober 2015

Twee medewerkers van Ambulance Amsterdam zijn, in het kader van een internationaal hulpverleningsproject, afgereisd naar Jordanië. Het doel hiervan was om te onderzoeken hoe in het noorden van Jordanië Syrische vluchtelingen, alsmede de lokale bevolking, aan beter ziekenvervoer kunnen worden geholpen; met ander woorden: hoe ambulancezorg in de regio verbeterd kan worden. Dat gebied wordt sinds 2012 overstroomd door vluchtelingen van wie er bijna 100.000 in een vluchtelingenkamp bij het dorpje Al-Zaatari verblijven. Daarnaast bevinden zich een kleine 500.000 geregistreerde en naar schatting ruim 600.000 niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen elders in Jordanië, in totaal dus 1,2 miljoen mensen. Over hun bevindingen schreven zij een uitgebreid rapport met als titel: Ambulance Care in Jordan for Syrian refugees and the Jordanian population, dat nu ook in een Engels/Arabische versie beschikbaar is.

Jordan icoon engels Jordan icoon arabisch
Engelse versie Arabische versie


Ambulance Amsterdam kreeg een vrij goed beeld van de ambulancezorg in Jordanië. Hoewel die soms beter was dan verwacht, zijn er genoeg 'verbeterpunten', met name op het gebied van coördinatie, kennis en kunde. Het is te hopen dat het project een vervolg krijgt en dat we als AA de kans krijgen de Jordaniërs te helpen het peil van hun ambulancezorg verder te verhogen. Dat helpt niet alleen de Syrische vluchtelingen -om wie het allemaal begonnen is- maar ook de lokale Jordaanse bevolking. Later dit jaar is er hopelijk iets meer bekend over de vervolgmogelijkheden.

Werkonderbreking, woensdag 7-10, 12.00-16.00 uur
6 oktober 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg.

Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg.

De vakbonden hebben voor woensdag 7 oktober een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam. Dit betekent dat in het tijdvak 12.00 tot 16.00 uur er geen besteld ambulancevervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2-urgentie) gegarandeerd.

Bovenstaande betekent dat woensdag 7 oktober het besteld (planbare) ambulancevervoer ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 12.00 tot 16.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 16.00 uur enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met deze werkonderbreking en tijdig door u eventueel noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zodat u zo min mogelijk ongemak ervaart van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van besteld vervoer mogelijkheden.

AA stopt met nachtelijke thuiszorg
5 oktober 2015

Per vandaag is Ambulance Amsterdam gestopt met het bieden van nachtelijke zorg aan thuiszorgcliënten. Deze voorziening bestond gedurende tweeënhalf jaar naast de reguliere ambulancezorg en is in die periode tot tevredenheid van velen uitgevoerd. Alle betrokken thuiszorginstellingen hebben inmiddels alternatieven ontwikkeld en hun cliënten daarover geïnformeerd.