Nieuwe animatie ‘Ambulancezorg in Nederland’
27 november 2015

Deze week is de nieuwe animatie ‘Ambulancezorg in Nederland’
uitgebracht. Deze animatie is in opdracht van sectororganisatie Ambulancezorg
Nederland (AZN) ontwikkeld, onder de vlag van de al langere tijd lopende
publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’. In een filmpje van bijna
vier minuten wordt uitgelegd hoe ambulancezorg in Nederland op hoofdlijnen,
overal op dezelfde wijze, georganiseerd is en wat ervan verwacht mag worden.
Zeker een aanrader om te bekijken!

Ambulance Amsterdam staat 1 minuut stil
16 november 2015

Om 12.00 uur neemt Ambulance Amsterdam 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs afgelopen vrijdag. Ook wordt daarmee stilgestaan bij de impact die dit heeft gehad op alle hulpverlening. Dit stilstaan gebeurt letterlijk: alle ambulances (m.u.v. spoedinzetten) staan 1 minuut lang stil en de vlag hangt halfstok.

CAO actie opgeschort
4 november 2015

De aangekondigde werkonderbrekingen op woensdag 4 november en vrijdag 6 november gaan niet door. Op dinsdag 3 november 2015 is er een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de werknemers- en werkgeversdelegatie. Om deze reden zijn de acties zijn opgeschort. Zodra de acties definitief voorbij zijn, zullen we dit kenbaar maken.

Werkonderbreking op 4 en 6 november, 12.00-16.00 uur
29 oktober 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg. Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg.

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft voor onderstaande data en tijdstippen opnieuw werkonderbrekingen bij Ambulance Amsterdam aangekondigd:

  • Woensdag 4 november 2015, 12.00-16.00 uur
  • Vrijdag 6 november 2015, 12.00-16.00 uur

Dit betekent dat er op deze dagen in het tijdvak 12.00 tot 16.00 uur geen besteld ambulancevervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2-urgentie) wel gegarandeerd.

Bovenstaande houdt ook in dat de planning van het besteld ambulancevervoer op deze dagen ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 12.00 tot 16.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 16.00 uur steeds enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met deze werkonderbrekingen en tijdig eventueel noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zodat u zo min mogelijk ongemak ervaart van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van besteld vervoer.

Werkonderbreking op 26-10, 28-10 en 30-10, 12.00-16.00 uur
22 oktober 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg. Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg.

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft voor onderstaande data en tijdstippen opnieuw werkonderbrekingen bij Ambulance Amsterdam aangekondigd:

  • Maandag 26 oktober 2015, 12.00-16.00 uur
  • Woensdag 28 oktober 2015, 12.00-16.00 uur
  • Vrijdag 30 oktober 2015, 12.00-16.00 uur

Dit betekent dat er op deze dagen in het tijdvak 12.00 tot 16.00 uur geen besteld ambulancevervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2-urgentie) wel gegarandeerd.

Bovenstaande houdt ook in dat de planning van het besteld ambulancevervoer op deze dagen ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 12.00 tot 16.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 16.00 uur steeds enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met deze werkonderbrekingen en tijdig eventueel noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zodat u zo min mogelijk ongemak ervaart van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van besteld vervoer.