Jaap-Frank Ponstein treedt toe tot directie van Ambulance Amsterdam
6 januari 2016

Met een net voor de jaarwisseling bekrachtigde benoeming van Jaap-Frank Ponstein (41) tot Directeur Operatie, beschikt Ambulance Amsterdam weer over een tweehoofdige directie.

Tot het directe takenpakket van Jaap-Frank Ponstein behoren de volledige operationele ambulancezorgverlening en alle daartoe ondersteunende stafafdelingen. Met zijn ruime leidinggevende ervaring, eerder onder andere als manager bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en later als Hoofd Meldkamer en Hoofd Ambulancezorg bij Ambulance Amsterdam, geldt Jaap-Frank Ponstein als kenner van het vak bij uitstek en bovendien als een zeer toegankelijk mens. De Directeur Operatie is dan ook het nieuwe boegbeeld van Ambulance Amsterdam en dé gesprekspartner van de Ondernemingsraad. Met de benoeming van Jaap-Frank Ponstein vervalt overigens de functie van Hoofd Ambulancezorg; daarvoor in de plaats wordt een directie-assistent aangesteld.

Samen met zittend directeur Jan Pierik (57), die als Directeur Bedrijfsvoering verantwoordelijk is voor de planning & control, financiën, informatievoorziening en tevens de externe bestuurlijke relaties onderhoudt, wordt de toekomst op deze wijze met vertrouwen tegemoet gezien.

__________________________________________________________________________________

Bij vragen: Peter Duijf, woordvoerder 020-5709512 / 531 / 590 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een veilig 2016 gewenst!
31 december 2015

Ambulance Amsterdam wenst iedereen een goed en vooral veilig 2016 toe; het liefst een jaar waarin gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt vermeden of in ieder geval wordt beperkt. Mocht onze inzet daarbij noodzakelijk zijn: wij zijn er klaar voor!

VWS-aanwijzing
21 december 2015

Van het Ministerie van VWS ontvingen wij, afgelopen vrijdag 18 december 2015, het onaangename en zeer ernstige bericht dat een aanwijzing is gegeven ter verbetering van de randvoorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg. Dit is ten gevolge van een recent kritisch rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met daarin de bevindingen en conclusies n.a.v. een inspectiebezoek op 20 november jl.

Wat betekent dit?

Ambulance Amsterdam dient met grote spoed, uiterlijk op 1 april 2016, te voldoen aan de randvoorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg. Het gaat hierbij met name om infectiepreventie-processen en periodiek onderhoud.
 
Hiervoor dient de Ambulance Amsterdam ten minste:
  • te voldoen aan de vereisten aangaande vaccinatie voor alle ambulance-medewerkers;

  • te beschikken over één of meerdere desinfectiemiddelen conform richtlijnen en met voldoende toepassingsgebied;
  • te voldoen aan de Hygiëne-richtlijnen voor de ambulancediensten;
  • te werken in de omgang met bloed conform Hygiëne-richtlijnen voor de ambulancediensten;
  • voldoende faciliteiten te bieden zoals kranen met elleboog- of voetbediening (handsfree) in ruimtes waar met patiëntmateriaal wordt gewerkt;
  • aantoonbaar voldoende frequentie toepassen in het reinigen van ambulances;
  • voldoende waarborgen creëren voor de kwaliteit van de te gebruiken (verbruiks)materialen, waarbij overschrijding van houdbaarheidsdata systematisch voorkomen wordt;
  • voldoende waarborgen creëren voor de kwaliteit van te gebruiken materialen/medische hulpmiddelen, waarbij tijdig periodiek onderhoud van medische hulpmiddelen is voorzien.

Intensivering aanpak: Code Oranje

De VWS-aanwijzing raakt alle medewerkers en doet een stevig beroep op ieders urgentiebesef. Hoewel Ambulance Amsterdam, zoals IGZ ook constateert, vooruitgang boekt, gaat het niet snel genoeg. Daarom is reeds afgelopen week door Ambulance Amsterdam een CrisisBeleidsTeam (CBT) ingesteld dat met een ‘Code Oranje’ versnelling gaat aanbrengen in lopende verbeteringsprocessen en onconventionele maatregelen treft waar nodig.
 

Voor meer informatie: VWS-aanwijzing, AA-zienswijze en IGZ-rapport

__________________________________________________________________________________

Bij vragen: Peter Duijf, woordvoerder 020-5709512 / 531 / 590 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorbereiding op een ramp
15 december 2015

Vandaag oefent het Calamiteitenteam in het Flevopark in Amsterdam met het calamiteitenvoertuig en met de benodigde materialen. Dit team van een vaste groep ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs wordt ingeschakeld bij een ramp waar veel slachtoffers bij betrokken zijn. Een belangrijke doelstelling van ‘RAV’s Voorbereid’ is om een groot aantal slachtoffers zo snel mogelijk te vervoeren naar het juiste ziekenhuis. De ambulancezorgverleners van het Calamiteitenteam bieden de extra handen om slachtoffers te triëren en te stabiliseren voor vervoer.

Alle ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs hebben bovendien toegang tot informatie films die onze sectororganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft gemaakt. Deze informatiefilms leggen uit welke rol zij moeten vervullen. De films zijn een uitgebreide uitleg van de rollen zoals beschreven staan in het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Daarnaast krijgt iedereen een oefening in het leveren van goede ambulancezorg tijdens een ramp.

Voor meer informatie, kijk op: De Grootschalige Geneeskundige Bijstand

nieuw voertuig

Het nieuwe calamiteitenvoertuig en de oude -binnenkort niet meer in gebruik zijnde- materiaalaanhanger

IMG 1833

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers rampoefening

 

Kritisch IGZ-rapport
14 december 2015

Zoals verwacht ontvingen wij van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een kritisch rapport, met daarin de definitieve bevindingen en conclusies n.a.v. een inspectiebezoek op 20 november jl. Hoewel is ingebracht dat Ambulance Amsterdam het afgelopen jaar onder ‘niet-normale omstandigheden’ (cao-acties)  heeft gefunctioneerd, concludeert de inspectie dat (extra) maatregelen noodzakelijk zijn. Weliswaar signaleert de inspectie de ‘nodige inzet’ en zijn er ook verbeteringen geconstateerd ten opzichte van eerdere bezoeken, maar acht de inspectie dit niet voldoende. Het gaat hierbij met name om:

• Infectiepreventieprocessen

• Periodiek onderhoud

• Bij- en nascholing

• Personeelssterkte

M.b.t. de eerste twee punten wordt mogelijk nog een VWS-Aanwijzing gegeven, hetgeen inhoudt dat dan binnen drie maanden de geconstateerde tekorten in de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg dienen te zijn opgeheven.

Verder dient Ambulance Amsterdam uiterlijk 10 januari 2016 een plan van aanpak aan de inspectie te verstrekken waarin is aangegeven op welke wijze verbetermaatregelen ten aanzien van de andere twee zorgaspecten worden geïmplementeerd en geborgd. Ambulance Amsterdam dient uiterlijk 20 mei 2016 haar zorg in deze op orde te hebben of kunnen verantwoorden waarom zij pas op een latere termijn aan de norm kan voldoen.

 

Op korte termijn worden vervolgstappen gezet om te komen tot verdere verbeteringen en versnelling hiervan.