Klaar voor Koningsdag 2016
25 april 2016

Ambulance Amsterdam staat klaar om de ambulancezorg op Koningsdag in en rond Amsterdam goed te laten verlopen. Uiteraard hopen we op een feestelijke en niet al te koude ‘rustige’ dag met relatief weinig ambulance-inzetten. We wensen iedereen in ieder geval een prettige Koningsdag toe!

VWS verlengt publiekscampagne over ambulancezorg
15 april 2016

Afgelopen week kondigde Veronique Esman, plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van VWS, aan dat minister Schippers de subsidie voor de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ met een jaar verlengt. Dit gebeurde bij het in ontvangst nemen van een nieuwe uitgave van het boek ‘De mensen van de  ambulance’. Mevrouw Esman: “Minister Schippers vindt informatie over ambulancezorg en het werk van ambulancehulpverleners belangrijk. De campagne heeft hieraan inmiddels al twee jaar lang positief bijgedragen. Dat wil VWS graag nog een extra jaar faciliteren”. Binnen de ambulancesector is verheugd gereageerd op dit nieuws. De campagne zal dan ook landelijk in dezelfde lijn worden voortgezet. Ambulanceprofessionals zullen wederom worden betrokken bij de ontwikkeling van eventuele nieuwe middelen en thema’s.

Open Dag van de Zorg
18 maart 2016

Op zaterdag 19 maart is het Open Dag van de Zorg. Ook aan Werken in de Zorg wordt dan aandacht besteed. Op onze drie Amsterdamse ziekenhuis-ambulanceposten (OLVG-Oost, OLVG-West en BovenIJ ziekenhuis) doet Ambulance Amsterdam daar aan mee. Bij het OLVG-West (voormalig Sint Lucas Andreasziekenhuis) en OLVG-Oost kan iedereen tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in een ambulance en bij het BovenIJ ziekenhuis van 10.00 tot 13.00 uur. Voor belangstellenden ligt een presentje klaar.

Officiële opening ambulancepost BovenIJ ziekenhuis
9 maart 2016

Op donderdag 17 maart om 16.45 uur vindt de officiële opening plaats van de nieuwe ambulancestandplaats van Ambulance Amsterdam bij het BovenIJ ziekenhuis. Dit gebeurt in samenwerking met het BovenIJ ziekenhuis en de Huisartsenposten Amsterdam. Thema van de openingsbijeenkomst is: Spoedzorg in Amsterdam-Noord. Gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zal deze post worden bemand door zo’n 50 medewerkers inclusief teamleiding. Op de standplaats staan zeven ambulances gestationeerd.

opening post Noord

Flinke uitbreiding paraatheid
29 januari 2016

In de eerste week van februari treden bij Ambulance Amsterdam nieuwe roosters in werking. Daardoor kunnen we een grote groei in paraatheid realiseren van 20 diensten per week. De paraatheid komt hierdoor op de sterkte zoals door de Minister van VWS is voorgeschreven en met de zorgverzekeraars is afgesproken. Voor de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gezamenlijk zijn dit 573 diensten van 8 uur per week. Doorgaans met een tweepersoonsbemanning (ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige). In de regio Amsterdam-Amstelland komen we op 416 diensten per week en in Zaanstreek-Waterland op 157 diensten per week.

Met deze uitbreiding zijn we er naar verwachting nog niet; de komende jaren wordt  een verdere groei van de vraag naar ambulancezorg verwacht.