Responstijden ambulancezorg in de media
18 oktober 2016

Naar aanleiding van een uitzending over responstijden door RTL Nieuws deze week, hebben diverse media zoals de Telegraaf hierover bericht. Daarbij wordt, naast inzicht in tijdsoverschrijdingen per gemeente  met name op het platteland, ook melding gemaakt van tijdsoverschrijdingen in de grote steden, waaronder Amsterdam. Een probleem waarvoor Ambulance Amsterdam zelf al met enige regelmaat -ook publiekelijk- aandacht vraagt. Dat deze problematiek niet op zichzelf staat en een landelijke aanpak vereist, wordt duidelijk gemaakt in de eveneens deze week door sectororganisatie Ambulancezorg Nederland gepubliceerde Azn-berichtgeving.

Verkoop en terughuur ‘Karperweg’
6 oktober 2016

De hoofdvestiging van Ambulance Amsterdam aan de Karperweg wordt verkocht en direct weer teruggehuurd van de nieuwe eigenaar. Wie dat wordt, is nog niet bekend, maar mogelijk is dat al voor het einde van het jaar duidelijk. Vooralsnog verandert er effectief gezien niets. Afhankelijk van een eventuele koopovereenkomst ontstaat - al dan niet - het perspectief dat Ambulance Amsterdam de Karperweg over enkele jaren gaat verlaten. Dat toch nu reeds tot deze maatregel wordt overgegaan heeft in hoofdzaak twee redenen:

1. De toenemende vraag naar ambulancezorg in onze regio betekent  naar verwachting opnieuw een flinke groei-opdracht vanuit VWS: de komende jaren zullen er weer meer medewerkers en meer ambulances nodig zijn. Daartoe is uiteraard passende huisvesting noodzakelijk, waarbij geldt dat de grenzen van de groei op veel van onze opkomstplaatsen al zijn bereikt. Voor een goede spreiding van de ambulancecapaciteit, betekent het op termijn dan ook onvermijdelijk meer nieuwe standplaatsen en  satellietposten. In een strategisch huisvestingsplan zal dit nader uitgewerkt moeten worden, maar nu al is duidelijk dat een (te) grote hoofd-vestiging daar niet meer in past.

2. Dat juist nu verkopen financieel gunstig is, heeft te maken met de momenteel snel verbeterende marktomstandigheden door de aantrekkende economie. Lange tijd was hier geen sprake van, maar het tij is snel gekeerd. Dat daarmee ook de financiële positie van Ambulance  Amsterdam verbetert, na 'dure' jaren 2014 en 2015, is uiteraard niet onbelangrijk. Het draagt in ieder geval bij aan een solide bestaansbasis. Overigens zijn lang niet alle andere (12) vestigingen van Ambulance Amsterdam in eigendom; ook nu reeds worden meerdere panden gehuurd.

Over de verkoop en terughuur is en wordt vanzelfsprekend met meerdere 'stakeholders', zoals de Raad van Commissarissen, aandeelhouder en de zorgverzekeraars overlegd. De OR is geïnformeerd en heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de huidige voornemens. Ook de komende tijd zal de OR goed op de hoogte worden gehouden. Zodra er zicht ontstaat op een eventuele termijn waarop verplaatsen van de vestiging aan de orde kan zijn, zal de OR hierover om advies worden gevraagd.

Ambulance Amsterdam start met Vaststelling Incident Locatie
15 september 2016

Per 13 september 2016 is de Meldkamer Ambulancezorg van Ambulance Amsterdam gestart met het gebruiken van de VIL-applicatie. VIL staat voor Vaststelling Incident Locatie. Met deze applicatie is de meldkamer in staat om de locatie van een melder te bepalen indien de melder zelf niet weet waar hij/zij zich bevindt.

Indien een melder de locatie van de melding niet weet, kan de centralist een SMS bericht naar de mobiele telefoon van de melder sturen. De melder klikt op de link in het SMS bericht waarna de centralist op een kaart de locatie van de melder in beeld krijgt met een nauwkeurigheid van ongeveer 100 meter. Op deze wijze kan voorkomen worden dat kostbare tijd verloren gaat; bij levensgevaar telt immers elke seconde!

De applicatie is beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans. In het kader van privacy worden mobiele telefoonnummers na 15 minuten automatisch uit het systeem verwijderd.

COT-rapportage evacuatie VUmc gereed
12 september 2016

Precies een jaar na dato heeft het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, het evaluatierapport Doen wat de situatie vraagt gepubliceerd. Dit rapport, tot stand gekomen op verzoek van VUmc en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, beschrijft de belangrijkste ervaringen en lessen naar aanleiding van de evacuatie van VUmc op 8 september 2015. Een ontruiming waarbij Ambulance Amsterdam een grote betrokkenheid heeft gehad en die noodzakelijk werd door wateroverlast vanwege een hoofdwaterleidingbreuk nabij VUmc.

Patiënttevredenheidsonderzoek
31 augustus 2016

Patiënten die in augustus of september ambulancezorg van Ambulance Amsterdam ontvangen, kunnen in oktober worden gevraagd om deel te nemen aan een landelijk onderzoek met als doel de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL, mede namens Ambulance Amsterdam.  Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Deelname wordt zeer op prijs gesteld.  Als men niet benaderd wil worden, kan men dit doorgeven aan Ambulance Amsterdam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De adresgegevens worden dan niet gebruikt en er wordt geen uitnodiging voor het onderzoek verstuurd.