Koninklijke onderscheiding!
26 april 2016

Voor het derde jaar op rij is ter gelegenheid van Koningsdag een medewerker van Ambulance Amsterdam koninklijk onderscheiden. Onder het toeziend oog van familie, collega’s en vele andere belangstellenden o.a. van de Wensenambulance, werd door onze collega vanochtend op het stadhuis van Almere uit handen van Burgemeester Franc Weerwind de Koninklijke Onderscheiding  ‘lid in de Orde van Oranje Nassau’ in ontvangst genomen.

Ambulance Amsterdam feliciteert zijn medewerker van harte met deze Koninklijke Onderscheiding en is hier bijzonder trots op!

Klaar voor Koningsdag 2016
25 april 2016

Ambulance Amsterdam staat klaar om de ambulancezorg op Koningsdag in en rond Amsterdam goed te laten verlopen. Uiteraard hopen we op een feestelijke en niet al te koude ‘rustige’ dag met relatief weinig ambulance-inzetten. We wensen iedereen in ieder geval een prettige Koningsdag toe!

VWS verlengt publiekscampagne over ambulancezorg
15 april 2016

Afgelopen week kondigde Veronique Esman, plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van VWS, aan dat minister Schippers de subsidie voor de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ met een jaar verlengt. Dit gebeurde bij het in ontvangst nemen van een nieuwe uitgave van het boek ‘De mensen van de  ambulance’. Mevrouw Esman: “Minister Schippers vindt informatie over ambulancezorg en het werk van ambulancehulpverleners belangrijk. De campagne heeft hieraan inmiddels al twee jaar lang positief bijgedragen. Dat wil VWS graag nog een extra jaar faciliteren”. Binnen de ambulancesector is verheugd gereageerd op dit nieuws. De campagne zal dan ook landelijk in dezelfde lijn worden voortgezet. Ambulanceprofessionals zullen wederom worden betrokken bij de ontwikkeling van eventuele nieuwe middelen en thema’s.

Open Dag van de Zorg
18 maart 2016

Op zaterdag 19 maart is het Open Dag van de Zorg. Ook aan Werken in de Zorg wordt dan aandacht besteed. Op onze drie Amsterdamse ziekenhuis-ambulanceposten (OLVG-Oost, OLVG-West en BovenIJ ziekenhuis) doet Ambulance Amsterdam daar aan mee. Bij het OLVG-West (voormalig Sint Lucas Andreasziekenhuis) en OLVG-Oost kan iedereen tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in een ambulance en bij het BovenIJ ziekenhuis van 10.00 tot 13.00 uur. Voor belangstellenden ligt een presentje klaar.

Officiële opening ambulancepost BovenIJ ziekenhuis
9 maart 2016

Op donderdag 17 maart om 16.45 uur vindt de officiële opening plaats van de nieuwe ambulancestandplaats van Ambulance Amsterdam bij het BovenIJ ziekenhuis. Dit gebeurt in samenwerking met het BovenIJ ziekenhuis en de Huisartsenposten Amsterdam. Thema van de openingsbijeenkomst is: Spoedzorg in Amsterdam-Noord. Gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zal deze post worden bemand door zo’n 50 medewerkers inclusief teamleiding. Op de standplaats staan zeven ambulances gestationeerd.

opening post Noord