Klaar voor Koningsdag
25 april 2017

Ambulance Amsterdam staat klaar om de ambulancezorg tijdens Koningsnacht en op Koningsdag in en rond Amsterdam goed te laten verlopen. We wensen iedereen in ieder geval een fijne Koningsdag toe!

OTCRij en Ambulance Amsterdam tekenen samenwerkings-convenant
2 februari 2017

Afgelopen week hebben het OTCRij-rijopleidingsinstituut van Defensie en Ambulance Amsterdam een samenwerkingsconvenant getekend. De kern van dit convenant is dat Ambulance Amsterdam voor haar opleidingen gestructureerd gebruik gaat maken van de moderne infrastructuur van het OTCRij, waaronder het verkeersoefenterrein, de voertuigbeheersingsbaan en leslokalen. Als tegenprestatie gaat Ambulance Amsterdam op jaarbasis specifieke rijopleidingen verzorgen voor Defensiepersoneel. Ook biedt Ambulance Amsterdam stageplaatsen aan voor medisch personeel van Defensie.

Het OTCRij stelt zich actief op inzake samenwerking met branchegenoten. Dit doet zij naast reguliere rijopleidingen vooral op het gebied van voortgezette rijopleidingen en -trainingen. Deze samenwerking is in het bijzonder gericht op uitwisseling van kennis en informatie, alsmede op inzet van instructiecapaciteit indien die niet volledig wordt benut. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een win-win situatie. Het OTCRij had voor de totstandkoming van het convenant de afgelopen drie jaar reeds een informele samenwerking met Ambulance Amsterdam.  

fb1 1

 fb1 2

 

 

 

 

 

FNV weer in gesprek met Ambulance Amsterdam
12 januari 2017

FNV en Ambulance Amsterdam zijn vanaf heden weer constructief met elkaar in overleg.  Zie ook bijgaand gezamenlijk communiqué over het ‘hoe en waarom’.

Directeur Jan Pierik vertrekt bij Ambulance Amsterdam
2 januari 2017

Jan Pierik is op 31 december 2016 gestopt als directeur van Ambulance Amsterdam. De Raad van Commissarissen en Jan Pierik hebben daartoe in goed overleg besloten.

Lees hier het hele bericht.

MKA Amsterdam over naar triagesysteem NTS
6 december 2016

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam is vandaag, na enkele maanden van voorbereiding, overgegaan naar het triagesysteem NTS (Nederlandse Triage Standaard).

Sinds april 2013 heeft Ambulance Amsterdam op haar Meldkamer Ambulancezorg gewerkt met het (Amerikaanse) triagesysteem AMPDS/ProQA. Conform planning heeft Ambulance Amsterdam, na een periode van drie jaar, in de eerste helft van 2016, het gebruik van dit triagesysteem geëvalueerd. Na een gedegen analyse vloeide hieruit het besluit voort om over te gaan naar een ander triagesysteem. Een voorname reden om over te stappen naar NTS is gelegen in het feit dat veel zorgpartners (Huisartsenposten, Spoedeisende Hulpen) gebruik maken van NTS.

Nadat in de afgelopen periode hard is gewerkt aan de ICT-infrastructuur en alle centralisten gedurende een tweedaagse training zijn geschoold, is NTS vandaag operationeel geworden. Even na tien uur vanmorgen werd de eerste 112-melding met behulp van NTS uitgevraagd en ging niet veel later een ambulance naar de patiënt onderweg.

Ambulance Amsterdam heeft met de ingebruikname van NTS een gevalideerd triagesysteem op haar meldkamer, dat goed aansluit bij andere partners in de gezondheidszorg en tevens toekomstbestendig is.