Rapportage stroomstoring
27 juli 2017

Vandaag is de het onderzoeksrapport van IGZ/IVJ/AT over de stroomstoring in Amsterdam en omstreken van 17 januari jl. verschenen. In dit rapport wordt ook aandacht geschonken aan de rol van Ambulance Amsterdam en dan met name de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Na bestudering van de conclusies en aanbevelingen van het rapport zullen deze eerst nader worden besproken met betrokken partijen.

 

 

 

Groot vertrouwen in ambulancezorg
29 juni 2017

Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Wederom positief

Newcom bracht in 2012 het imago van de ambulancesector voor de eerste keer in kaart. Destijds scoorde ambulancezorg hoge ogen bij het brede publiek. Dit beeld is, zo blijkt uit het recente imago-onderzoek, overeind gebleven. “Dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. De ambulancesector blijft zich voortdurend verder ontwikkelen, onder meer om tegemoet te blijven komen aan de steeds complexere zorgvraag van de patient”, geeft Simons aan.
 

Voorlichting belangrijk

De verwachtingen die mensen hebben van ambulancezorg zijn niet altijd juist. Zo denken veel mensen bijvoorbeeld, ten onrechte, dat de ambulance de patient altijd naar het ziekenhuis brengt. De afgelopen drie jaar heeft de sector via de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ flink ingezet op meer informatie over ambulancezorg. De uitkomsten van het imago-onderzoek laten zien dat voorlichting over ambulancezorg belangrijk blijft. De ambulancesector blijft de communicatiemiddelen die voor de campagne ontwikkeld zijn daarom actief inzetten.
 

Veel respect

Het creëren van respect voor ambulancehulpverleners was ook een belangrijk doel van de campagne. Daarmee zit het gelukkig meer dan goed: het overgrote deel van Nederland (89%) geeft aan dat zij veel respect heeft voor ambulancehulpverleners.
 

Pluim voor ambulancezorgverleners

Volgens Simons zijn de uitkomsten van het imago-onderzoek een welverdiende pluim voor ambulancezorgverleners die 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staan om zorg te verlenen. “Ambulancezorg is een relatief kleine sector, maar een onmisbare schakel in de keten van acute zorg. Het is goed om te zien dat ambulancezorg zo hoog gewaardeerd wordt”, besluit Simons.
Sirenes voor 18e KinderBeestFeest
8 juni 2017

Vrijdagmiddag 9 juni werken ambulance, brandweer, politie, marechaussee,
reddingsbrigade en Rode Kruis weer mee aan het jaarlijkse KinderBeestFeest.
Voor de 18e keer op rij worden dan, vanuit 40 instellingen en
ziekenhuizen uit de provincies Noord-Holland en Flevoland, ruim duizend
chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen naar Artis gebracht. Ze krijgen
daar samen met hun familieleden een onvergetelijke avond aangeboden.

Het verplaatsen van al deze VIP-kinderen gaat niet onopgemerkt, want de hulpdiensten rijden met -zoals dat heet- met ´toeters en bellen´ (zwaailicht en sirene). Dat maakt het feest voor de kinderen nóg leuker! Er is dus niets aan de hand, maar ga wel aan de kant.

Namens alle kinderen van het KinderBeestFeest alvast bedankt voor het begrip!

Meer weten over het  KinderBeestFeest? Bekijk dan dit persbericht en voorlichtingsposter.

 

Doorontwikkeling Psycholance
1 mei 2017

In 2014 is Ambulance Amsterdam gestart met de Psycholance voor psychiatrische cliënten, vanuit de filosofie dat iedere psychiatrische of verwarde cliënt recht heeft op medisch geïndiceerd vervoer. Voorheen werden deze cliënten vervoerd door o.a. de Politie. Inmiddels is dat aandeel van 80% naar 10% gedaald en wordt de Psycholance door vele betrokkenen als waardevol bestempeld. Ambulance Amsterdam wil deze vorm van zorgverlening uitbreiden door een 24/7-voorziening voor acuut en besteld psychiatrisch vervoer te realiseren. Daarnaast wil de organisatie het bekwaamheidsniveau van haar ambulanceverpleegkundigen m.b.t. het specialisme psychiatrie verhogen. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om de juiste zorg te leveren op momenten dat de Psycholance niet inzetbaar is.

Omdat de Politie heeft aangegeven in principe geen verwarde personen meer te vervoeren, is het van belang om een sluitende aanpak voor het medisch geïndiceerde vervoer te bewerkstelligen. Onlangs heeft Ambulance Amsterdam daarom van ZonMw subsidie verkregen met als doelstelling het project Psycholance verder te ontwikkelen.

Koningsdag 2017: vergelijkbaar met voorgaande jaren
28 april 2017

Koningsdag 2017 ligt inmiddels weer achter ons. Ondanks het matige weer is er weer een behoorlijk beroep gedaan op de ambulancezorg in ons verzorgingsgebied. Toch bleef, zowel in de ‘Koningsnacht’ als op Koningsdag zelf, het aantal (112-)meldingen goed beheersbaar. Dit kwam mede door de extra paraatheid die is ingezet. Al met al was het algemene beeld vergelijkbaar met voorgaande jaren.