FNV weer in gesprek met Ambulance Amsterdam
12 januari 2017

FNV en Ambulance Amsterdam zijn vanaf heden weer constructief met elkaar in overleg.  Zie ook bijgaand gezamenlijk communiqué over het ‘hoe en waarom’.

Directeur Jan Pierik vertrekt bij Ambulance Amsterdam
2 januari 2017

Jan Pierik is op 31 december 2016 gestopt als directeur van Ambulance Amsterdam. De Raad van Commissarissen en Jan Pierik hebben daartoe in goed overleg besloten.

Lees hier het hele bericht.

MKA Amsterdam over naar triagesysteem NTS
6 december 2016

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam is vandaag, na enkele maanden van voorbereiding, overgegaan naar het triagesysteem NTS (Nederlandse Triage Standaard).

Sinds april 2013 heeft Ambulance Amsterdam op haar Meldkamer Ambulancezorg gewerkt met het (Amerikaanse) triagesysteem AMPDS/ProQA. Conform planning heeft Ambulance Amsterdam, na een periode van drie jaar, in de eerste helft van 2016, het gebruik van dit triagesysteem geëvalueerd. Na een gedegen analyse vloeide hieruit het besluit voort om over te gaan naar een ander triagesysteem. Een voorname reden om over te stappen naar NTS is gelegen in het feit dat veel zorgpartners (Huisartsenposten, Spoedeisende Hulpen) gebruik maken van NTS.

Nadat in de afgelopen periode hard is gewerkt aan de ICT-infrastructuur en alle centralisten gedurende een tweedaagse training zijn geschoold, is NTS vandaag operationeel geworden. Even na tien uur vanmorgen werd de eerste 112-melding met behulp van NTS uitgevraagd en ging niet veel later een ambulance naar de patiënt onderweg.

Ambulance Amsterdam heeft met de ingebruikname van NTS een gevalideerd triagesysteem op haar meldkamer, dat goed aansluit bij andere partners in de gezondheidszorg en tevens toekomstbestendig is.

Responstijden ambulancezorg in de media
18 oktober 2016

Naar aanleiding van een uitzending over responstijden door RTL Nieuws deze week, hebben diverse media zoals de Telegraaf hierover bericht. Daarbij wordt, naast inzicht in tijdsoverschrijdingen per gemeente  met name op het platteland, ook melding gemaakt van tijdsoverschrijdingen in de grote steden, waaronder Amsterdam. Een probleem waarvoor Ambulance Amsterdam zelf al met enige regelmaat -ook publiekelijk- aandacht vraagt. Dat deze problematiek niet op zichzelf staat en een landelijke aanpak vereist, wordt duidelijk gemaakt in de eveneens deze week door sectororganisatie Ambulancezorg Nederland gepubliceerde Azn-berichtgeving.

Verkoop en terughuur ‘Karperweg’
6 oktober 2016

De hoofdvestiging van Ambulance Amsterdam aan de Karperweg wordt verkocht en direct weer teruggehuurd van de nieuwe eigenaar. Wie dat wordt, is nog niet bekend, maar mogelijk is dat al voor het einde van het jaar duidelijk. Vooralsnog verandert er effectief gezien niets. Afhankelijk van een eventuele koopovereenkomst ontstaat - al dan niet - het perspectief dat Ambulance Amsterdam de Karperweg over enkele jaren gaat verlaten. Dat toch nu reeds tot deze maatregel wordt overgegaan heeft in hoofdzaak twee redenen:

1. De toenemende vraag naar ambulancezorg in onze regio betekent  naar verwachting opnieuw een flinke groei-opdracht vanuit VWS: de komende jaren zullen er weer meer medewerkers en meer ambulances nodig zijn. Daartoe is uiteraard passende huisvesting noodzakelijk, waarbij geldt dat de grenzen van de groei op veel van onze opkomstplaatsen al zijn bereikt. Voor een goede spreiding van de ambulancecapaciteit, betekent het op termijn dan ook onvermijdelijk meer nieuwe standplaatsen en  satellietposten. In een strategisch huisvestingsplan zal dit nader uitgewerkt moeten worden, maar nu al is duidelijk dat een (te) grote hoofd-vestiging daar niet meer in past.

2. Dat juist nu verkopen financieel gunstig is, heeft te maken met de momenteel snel verbeterende marktomstandigheden door de aantrekkende economie. Lange tijd was hier geen sprake van, maar het tij is snel gekeerd. Dat daarmee ook de financiële positie van Ambulance  Amsterdam verbetert, na 'dure' jaren 2014 en 2015, is uiteraard niet onbelangrijk. Het draagt in ieder geval bij aan een solide bestaansbasis. Overigens zijn lang niet alle andere (12) vestigingen van Ambulance Amsterdam in eigendom; ook nu reeds worden meerdere panden gehuurd.

Over de verkoop en terughuur is en wordt vanzelfsprekend met meerdere 'stakeholders', zoals de Raad van Commissarissen, aandeelhouder en de zorgverzekeraars overlegd. De OR is geïnformeerd en heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de huidige voornemens. Ook de komende tijd zal de OR goed op de hoogte worden gehouden. Zodra er zicht ontstaat op een eventuele termijn waarop verplaatsen van de vestiging aan de orde kan zijn, zal de OR hierover om advies worden gevraagd.