Symposium ‘Durf te melden’
9 september 2019

Op vrijdag 11 oktober organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest het symposium ‘Durf te melden’ over Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit aanpakken vergt moed, willen en kunnen.

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor medewerkers van hulp- en zorgorganisaties die regelmatig met signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in aanraking komen en meer willen weten over hoe je dit zorgvuldig meldt en aanpakt. Diverse sprekers zoals een ervaringsdeskundige, een jurist, een zedenrechercheur en een geriater nemen u mee in casuïstiek, regels omtrent melden, de AVG, praktijkvoorbeelden en nog veel meer.

Veel meer meldingen
Een van de praktijkvoorbeelden komt van Ambulance Amsterdam. De implementatie van de nieuwe meldcode, de aandacht ervoor bij scholing en het huidige werkproces, hebben eraan bijgedragen dat medewerkers van Ambulance Amsterdam veel meer, veel eerder en veel sneller zorgelijke situaties melden.

Aandachtsfunctionarissen
Er zijn bij Ambulance Amsterdam sinds 2018 vier speciaal getrainde aandachtsfunctionarissen werkzaam, die via de meldkamer 24/7 oproepbaar zijn voor advies en overleg. Een van de voordelen van deze bereikbaarheid is, dat medewerkers laagdrempeliger durven te overleggen over zorgelijke signalen. Doordat de aandachtsfunctionarissen ook werkzaam zijn als ambulanceverpleegkundige of -chauffeur, kunnen zij zich goed inleven in de situatie waar het meldend ambulanceteam zich op dat moment in bevindt.

Zeer diverse situaties
Zorgelijke situaties die de ambulanceprofessionals signaleren zijn zeer divers. Hierbij kun je denken aan huiselijk geweld, waarbij de kinderen getuige zijn van geweld tussen de ouders of zelf lichamelijk letsel oplopen door toedoen door een van de ouders. Of situaties waarbij oudere mensen betrokken zijn, zoals een partner, die zich na 40 jaar huwelijk ineens agressief uit in verband met  geestelijke problematiek zoals dementie.

Waar er in het verleden over een heel jaar slechts drie zorgelijke situaties zijn geregistreerd, is dit aantal vorig jaar opgelopen tot in totaal 114. In het eerste half jaar van 2019 zijn er zelfs al meer dan 150 registraties geweest. Wanneer zorgelijke situaties gemeld worden, krijgen slachtoffers van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in ieder geval een kans op een betere leefsituatie zonder geweld.

Symposium ‘Durf te melden’
Datum:
vrijdag 11 oktober
Tijdstip: inloop 09.00 uur. Programma loopt van 09.30 - 16:00 uur.
Locatie: De Meervaart in Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Meld u hier aan.

Melden

Onderzoek ambulancezorg
3 september 2019

Patiënten die in september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober en november worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens Ambulance Amsterdam. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Privacy

Voor de omgang met persoonsgegevens van patiënten worden strikte privacyrichtlijnen in acht genomen. De contactgegevens (naam, adres, woonplaats) van patiënten worden alleen gebruikt voor de dataverzameling en zijn alleen bekend bij de meetorganisatie. De contactgegevens worden na afloop van de dataverzameling vernietigd. Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.
Meldkamer Noord-Holland neemt meldingen Zaanstreek-Waterland over
2 juli 2019

Sinds 2 juli worden de ambulancemeldingen en -verzoeken vanuit het gebied Zaanstreek-Waterland niet meer door de Meldkamer in Amsterdam verwerkt, maar door de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. 

Ambulancezorg

Met de overgang naar de Meldkamer Noord-Holland waar ook de brandweer en de politie uit deze regio zijn gevestigd zijn we beter voorbereid op de toekomst en is de veiligheid in de regio beter gewaarborgd. De ambulanceposten en de ambulancemedewerkers in de regio Zaanstreek-Waterland blijven onder de organisatie Ambulance Amsterdam vallen.

Naar 10 landelijke meldkamers 

Deze verschuiving is een van de maatregelen om tot een Landelijke Meldkamerorganisatie te komen. Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Meer hierover leest u op de website www.k-lmo.nl.

Bekijk het bestuursverslag 2018
24 juni 2019

Het bestuursverslag 2018 van Ambulance Amsterdam is online beschikbaar. Hierin wordt onder andere ingegaan op het meerjarenbeleidsplan dat Ambulance Amsterdam in 2018 heeft opgesteld om de paraatheid en de prestaties te verbeteren. Ook geeft het een beeld van de resultaten van 2018 en een vooruitblik.

Sirenes voor het 20ste KinderBeestFeest
14 juni 2019

Vandaag klinken voor de 20ste keer de sirenes voor het KinderBeestFeest. Ambulance, brandweer, politie, marechaussee, reddingsbrigade en Rode Kruis werken allemaal mee aan het jaarlijkse evenement. Vanuit 40 instellingen en ziekenhuizen uit de provincies Noord-Holland en Flevoland worden ruim duizend chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen naar Artis gebracht. Ze krijgen daar samen met hun familieleden een onvergetelijke avond aangeboden. Het verplaatsen van al deze VIP-kinderen gaat niet onopgemerkt, want de hulpdiensten rijden met zwaailicht en sirene. Dat maakt het feest voor de kinderen nóg leuker! Er is dus niets aan de hand, maar ga wel aan de kant.

Namens alle kinderen van het KinderBeestFeest alvast bedankt voor het begrip.

Voor meer informatie zie www.kinderbeestfeest.nl