Patiënten beoordelen Ambulance Amsterdam met een 9,3
3 juli 2020

Ambulance Amsterdam heeft een 9,3 gekregen van patiënten voor de planbare ambulancezorg en een 8,8 voor spoedeisende ambulancezorg. Dit blijkt uit de regionale resultaten van het Nivel Patiëntenonderzoek. Al eerder werden de landelijke resultaten van het Nivel Patiëntenonderzoek gepubliceerd. 

Tevreden
De patiënten zijn in al onze regio’s zeer tevreden over de door ons geleverde ambulancezorg. Dat is een groot compliment aan alle collega's; van meldkamer tot en met de rijdende dienst. Een prestatie waar we uiteraard trots op zijn.

Bekijk het volledige rapport.

 

Bekijk het publieksjaarverslag 2019
29 mei 2020

Hoewel 2019 door de coronacrisis alweer lang geleden lijkt, staan we graag nog even stil bij de prestaties en mijlpalen van onze organisatie in dat jaar. Daarom is er niet alleen een bestuursverslag gemaakt, maar ook een publieksjaarverslag. De laatste is een beknopt overzicht van de prestaties. 

Jaarverslag2019

Patiënten wederom zeer positief over ambulancezorg
18 mei 2020

Patiënten aan wie spoedeisende- en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze zorg gemiddeld met een 9,1. Dit blijkt uit het tweede landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Patiënten beoordelen, net als in 2016, de kwaliteit van ambulancezorg als zeer hoog. De sector mag hieruit concluderen dat de kwaliteit van ambulancezorg in zeer ruime mate voldoet aan de verwachtingen die patiënten van ambulancezorg hebben.

Onverminderd goed
Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “We zijn ontzettend content met de mooie onderzoeksresultaten. Ze bevestigen dat patiënten ook echt ervaren waar wij als ambulancesector voor staan en gaan: tijdige, goede zorg voor onze patiënten verleend door hoogopgeleide professionals”. Patiënten beoordeelden de onderwerpen vervoer, bejegening, handelen en communicatie in 2019 net zo positief als in 2016. Noten: “De kwaliteit van de meldkamer ambulancezorg werd in de laatste meting echter nog hoger beoordeeld dan in voorgaande onderzoeken. Patiënten gaven aan dat meldkamercentralisten nog vaker vertellen wat de melder kan doen totdat de ambulance er is en dat ook op een begrijpelijke manier doen”.

Kleine verbeterpunten
Uit het onderzoek komen ook kleine verbeterpunten naar voren. Zo gaven patiënten bijvoorbeeld bij de planbare ambulancezorg aan dat zij nog beter geïnformeerd kunnen worden over het tijdstip waarop zij vervoerd zullen worden. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis nog beter. In 2016 kwamen deze punten ook naar voren. In spoedeisende situaties bepaalt de ambulanceverpleegkundige vaak naar welk ziekenhuis een patiënt wordt gebracht. Patiënten gaven hierover in het laatste onderzoek aan dat zij meer bij deze keuze betrokken willen worden.

Burgerplatform
De ervaringen van patiënten zijn voor dit patiëntervaringsonderzoek in kaart gebracht met de CQ-indexen (Consumer Quality Index) planbare- en spoedeisende ambulancezorg. Aanvullend hierop is een Burgerplatform Ambulancezorg georganiseerd. Binnen dit gremium discussieerden burgers, met of zonder ervaring met ambulancezorg, over onderwerpen zoals communicatie, samen beslissen en samenwerking in de keten. Het Burgerplatform Ambulancezorg gaf waardevolle inzichten in de wensen en behoeften van patiënten. Het verslag van het burgerplatform is binnenkort beschikbaar op de site van Nivel en AZN.

Deelnemers onderzoek
Aan het patiënttevredenheidsonderzoek namen in totaal 4904 patiënten uit alle regionale ambulancevoorzieningen deel. Daarvan gaven 2945 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg en 1959 patiënten over planbare ambulancezorg.

Bekijk het volledige onderzoek.

Ambulance Amsterdam opent de beurs op de dag van 112
11 februari 2020

Een delegatie van Ambulance Amsterdam heeft vanochtend stipt om 09.00 de aandelenbeurs Euronext aan het beursplein in Amsterdam geopend. Tijdens de ceremonie die dagelijks plaatsvindt mocht Astrid Brugman, Hoofd operatie, op de gong slaan. 

Dag van 112
De beurs heeft Ambulance Amsterdam uitgenodigd omdat het 11 februari de Europese Dag van alarmnummer 112 is. 

Bekijk de video.

Openingbeurs

Fijne en veilige jaarwisseling gewenst!
30 december 2019

Ambulance Amsterdam staat klaar om de ambulancezorg tijdens de jaarwisseling in onze regio's goed te laten verlopen. Uiteraard hopen we op een feestelijke oudjaarsdag en -nacht met zo min mogelijk ambulance-inzetten.We wensen iedereen een goed nieuwjaar toe!

kerst 002