Een badmuts op in de ambulance?
24 augustus 2020

Op maandag 24 augustus start de ELECTRA-STROKE studie van @amsterdam_umc op ambulancepost Zuid. Onze ambulanceverpleegkundige en junior onderzoeker Joffry vertelt: “Het ambulanceteam maakt bij patiënten met een verdenking van een herseninfarct al in de ambulance een hersenfilmpje (EEG). Dit doen we met behulp van een hoofdkap uitgerust met electroden, die wat wegheeft van een badmuts. We zijn de eerste ambulancedienst in de wereld waar dit onderzoek plaatsvindt. Als het werkt zoals we hopen kan dit kostbare tijd opleveren voor patiënten met een herseninfarct.”

dav

Juiste behandeling
De komende jaren moet blijken of ‘de badmuts’ goede EEG’s oplevert in de ambulance. “De volgende stap is dan dat we patiënten met een herseninfarct direct naar het juiste ziekenhuis voor de juiste behandeling kunnen brengen,” aldus hoofdonderzoeker en neuroloog Jonathan Coutinho van Amsterdam UMC.

EEG maken
De EEG maken we bij iemand thuis of in de ambulance. Het maken van het EEG duurt ongeveer 1 minuut en gebeurt alleen als de patiënt stabiel is. De ambulancemedewerkers analyseren de data niet, dat gebeurt op een later tijdstip door de onderzoekers.

foto Joffry

Pride 2020
30 juli 2020

Het zal u niet zijn ontgaan dat Covid19 ons sociale leven behoorlijk heeft beïnvloed, veel festiviteiten zijn afgelast of ingeperkt. Zo ook Pride2020.

bootz

Ook onze Pride festiviteiten zijn ingeperkt, geen deelname aan Canalpride of VictorPride van brandweerkazerne Victor zoals in 2019. Maar als LHBT groep Ambulance Amsterdam willen we Pride 2020 niet zomaar voorbij laten gaan en hijsen we de Pride vlag weer in top op het hoofdkantoor van Ambulance Amsterdam

vlag

Meer informatie over Pride vindt u op  https://pride.amsterdam  en de livestream op de Pride website, Instagram en Facebook.

logo

Patiënten beoordelen Ambulance Amsterdam met een 9,3
3 juli 2020

Ambulance Amsterdam heeft een 9,3 gekregen van patiënten voor de planbare ambulancezorg en een 8,8 voor spoedeisende ambulancezorg. Dit blijkt uit de regionale resultaten van het Nivel Patiëntenonderzoek. Al eerder werden de landelijke resultaten van het Nivel Patiëntenonderzoek gepubliceerd. 

Tevreden
De patiënten zijn in al onze regio’s zeer tevreden over de door ons geleverde ambulancezorg. Dat is een groot compliment aan alle collega's; van meldkamer tot en met de rijdende dienst. Een prestatie waar we uiteraard trots op zijn.

Bekijk het volledige rapport.

 

Bekijk het publieksjaarverslag 2019
29 mei 2020

Hoewel 2019 door de coronacrisis alweer lang geleden lijkt, staan we graag nog even stil bij de prestaties en mijlpalen van onze organisatie in dat jaar. Daarom is er niet alleen een bestuursverslag gemaakt, maar ook een publieksjaarverslag. De laatste is een beknopt overzicht van de prestaties. 

Jaarverslag2019

Patiënten wederom zeer positief over ambulancezorg
18 mei 2020

Patiënten aan wie spoedeisende- en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze zorg gemiddeld met een 9,1. Dit blijkt uit het tweede landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Patiënten beoordelen, net als in 2016, de kwaliteit van ambulancezorg als zeer hoog. De sector mag hieruit concluderen dat de kwaliteit van ambulancezorg in zeer ruime mate voldoet aan de verwachtingen die patiënten van ambulancezorg hebben.

Onverminderd goed
Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “We zijn ontzettend content met de mooie onderzoeksresultaten. Ze bevestigen dat patiënten ook echt ervaren waar wij als ambulancesector voor staan en gaan: tijdige, goede zorg voor onze patiënten verleend door hoogopgeleide professionals”. Patiënten beoordeelden de onderwerpen vervoer, bejegening, handelen en communicatie in 2019 net zo positief als in 2016. Noten: “De kwaliteit van de meldkamer ambulancezorg werd in de laatste meting echter nog hoger beoordeeld dan in voorgaande onderzoeken. Patiënten gaven aan dat meldkamercentralisten nog vaker vertellen wat de melder kan doen totdat de ambulance er is en dat ook op een begrijpelijke manier doen”.

Kleine verbeterpunten
Uit het onderzoek komen ook kleine verbeterpunten naar voren. Zo gaven patiënten bijvoorbeeld bij de planbare ambulancezorg aan dat zij nog beter geïnformeerd kunnen worden over het tijdstip waarop zij vervoerd zullen worden. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis nog beter. In 2016 kwamen deze punten ook naar voren. In spoedeisende situaties bepaalt de ambulanceverpleegkundige vaak naar welk ziekenhuis een patiënt wordt gebracht. Patiënten gaven hierover in het laatste onderzoek aan dat zij meer bij deze keuze betrokken willen worden.

Burgerplatform
De ervaringen van patiënten zijn voor dit patiëntervaringsonderzoek in kaart gebracht met de CQ-indexen (Consumer Quality Index) planbare- en spoedeisende ambulancezorg. Aanvullend hierop is een Burgerplatform Ambulancezorg georganiseerd. Binnen dit gremium discussieerden burgers, met of zonder ervaring met ambulancezorg, over onderwerpen zoals communicatie, samen beslissen en samenwerking in de keten. Het Burgerplatform Ambulancezorg gaf waardevolle inzichten in de wensen en behoeften van patiënten. Het verslag van het burgerplatform is binnenkort beschikbaar op de site van Nivel en AZN.

Deelnemers onderzoek
Aan het patiënttevredenheidsonderzoek namen in totaal 4904 patiënten uit alle regionale ambulancevoorzieningen deel. Daarvan gaven 2945 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg en 1959 patiënten over planbare ambulancezorg.

Bekijk het volledige onderzoek.