Doorontwikkeling Psycholance
1 mei 2017

In 2014 is Ambulance Amsterdam gestart met de Psycholance voor psychiatrische cliënten, vanuit de filosofie dat iedere psychiatrische of verwarde cliënt recht heeft op medisch geïndiceerd vervoer. Voorheen werden deze cliënten vervoerd door o.a. de Politie. Inmiddels is dat aandeel van 80% naar 10% gedaald en wordt de Psycholance door vele betrokkenen als waardevol bestempeld. Ambulance Amsterdam wil deze vorm van zorgverlening uitbreiden door een 24/7-voorziening voor acuut en besteld psychiatrisch vervoer te realiseren. Daarnaast wil de organisatie het bekwaamheidsniveau van haar ambulanceverpleegkundigen m.b.t. het specialisme psychiatrie verhogen. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om de juiste zorg te leveren op momenten dat de Psycholance niet inzetbaar is.

Omdat de Politie heeft aangegeven in principe geen verwarde personen meer te vervoeren, is het van belang om een sluitende aanpak voor het medisch geïndiceerde vervoer te bewerkstelligen. Onlangs heeft Ambulance Amsterdam daarom van ZonMw subsidie verkregen met als doelstelling het project Psycholance verder te ontwikkelen.

Koningsdag 2017: vergelijkbaar met voorgaande jaren
28 april 2017

Koningsdag 2017 ligt inmiddels weer achter ons. Ondanks het matige weer is er weer een behoorlijk beroep gedaan op de ambulancezorg in ons verzorgingsgebied. Toch bleef, zowel in de ‘Koningsnacht’ als op Koningsdag zelf, het aantal (112-)meldingen goed beheersbaar. Dit kwam mede door de extra paraatheid die is ingezet. Al met al was het algemene beeld vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Klaar voor Koningsdag
25 april 2017

Ambulance Amsterdam staat klaar om de ambulancezorg tijdens Koningsnacht en op Koningsdag in en rond Amsterdam goed te laten verlopen. We wensen iedereen in ieder geval een fijne Koningsdag toe!

OTCRij en Ambulance Amsterdam tekenen samenwerkings-convenant
2 februari 2017

Afgelopen week hebben het OTCRij-rijopleidingsinstituut van Defensie en Ambulance Amsterdam een samenwerkingsconvenant getekend. De kern van dit convenant is dat Ambulance Amsterdam voor haar opleidingen gestructureerd gebruik gaat maken van de moderne infrastructuur van het OTCRij, waaronder het verkeersoefenterrein, de voertuigbeheersingsbaan en leslokalen. Als tegenprestatie gaat Ambulance Amsterdam op jaarbasis specifieke rijopleidingen verzorgen voor Defensiepersoneel. Ook biedt Ambulance Amsterdam stageplaatsen aan voor medisch personeel van Defensie.

Het OTCRij stelt zich actief op inzake samenwerking met branchegenoten. Dit doet zij naast reguliere rijopleidingen vooral op het gebied van voortgezette rijopleidingen en -trainingen. Deze samenwerking is in het bijzonder gericht op uitwisseling van kennis en informatie, alsmede op inzet van instructiecapaciteit indien die niet volledig wordt benut. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een win-win situatie. Het OTCRij had voor de totstandkoming van het convenant de afgelopen drie jaar reeds een informele samenwerking met Ambulance Amsterdam.  

fb1 1

 fb1 2

 

 

 

 

 

FNV weer in gesprek met Ambulance Amsterdam
12 januari 2017

FNV en Ambulance Amsterdam zijn vanaf heden weer constructief met elkaar in overleg.  Zie ook bijgaand gezamenlijk communiqué over het ‘hoe en waarom’.