World restart a Heart Day
19 oktober 2018

16 oktober 2018 werd voor de eerste keer wereldwijd aandacht gevraagd voor de slachtoffers van een circulatiestilstand via World restart a Heart Day. Ambulance Amsterdam heeft hierin in Amsterdam een belangrijke bijdrage geleverd. Overal op de wereld worden op deze dag initiatieven georganiseerd die aandacht vragen voor het belang van reanimatie door omstanders in het geval iemand een circulatiestilstand krijgt. Daarbij ligt het accent vooral op de noodzaak zo snel mogelijk de BLS op te starten. De burgervrijwilligers zijn daarbij van groot belang. Afgelopen zaterdag 13 oktober bij het OLVG Oost en 16 oktober in het AMC, heeft dit thema centraal gestaan met o.a. diverse BLS en ALS demonstraties. Op beide dagen heeft Ambulance Amsterdam met een ALS team diverse demonstraties gegeven van onze rol bij een reanimatie als onderdeel in de keten. De reacties waren positief en veel mensen hebben zich dan ook aangemeld voor een reanimatie opleiding.

Ondernemings-kamer: Onderzoek bij Ambulance Amsterdam onnodig
19 oktober 2018

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft besloten dat een onderzoek bij Ambulance Amsterdam onnodig is. De vakbond FNV Zorg & Welzijn had om zo’n onderzoek gevraagd. De Ondernemingskamer heeft zijn besluit vandaag, vrijdag 19 oktober, bekend gemaakt.

De directie van Ambulance Amsterdam is blij met het besluit van de Ondernemingskamer. “Dat betekent dat we onze energie samen met al onze collega’s kunnen blijven steken in het verder versterken van onze organisatie en de zorg voor onze patiënten”, zegt directeur Frans Sier.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het Meerjarenbeleidsplan ‘609 & 95%’ dat nu in uitvoering is, om in 2020 alle (609) diensten met eigen personeel te bezetten en minimaal 95 procent te scoren bij het behalen van de aanrijtijden. Het is fijn dat we nu vooruit kunnen kijken en geen energie hoeven te stoppen in zaken uit het verleden”, aldus Sier.

Advocaat mr. Chris Nekeman, die optrad namens Ambulance Amsterdam, zegt dat de Ondernemingskamer in haar beschikking alle twijfels die FNV naar voren heeft gebracht, niet deelt. “Sterker nog: over de vele verwijten die de FNV over het beleid heeft geuit, oordeelt de Ondernemingskamer dat de achtereenvolgende directies adequaat hebben gehandeld. Het feit dat een bedrijf bepaalde doelstellingen - bijvoorbeeld op het gebied van personele bezetting en aanrijtijden - niet haalt, wil niet zeggen dat het beleid onjuist was of dat er sprake is van een structurele zorgwekkende situatie.”

De directie van Ambulance Amsterdam voelt zich gesteund door de uitspraak van de Ondernemingskamer dat er geen aanleiding is om een dergelijk tijdrovend en kostbaar enquête onderzoek uit te voeren. De Ondernemingskamer spreekt in het vonnis op meerdere punten uit dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan het gevoerde beleid en veroordeelt FNV ook tot het betalen van de proceskosten.

Artsen Ambulance Amsterdam verzorgen medische zorg tijdens U2 concert
11 oktober 2018

Afgelopen week werden de Medisch Managers van Ambulance Amsterdam benaderd door een SEH-arts uit Dallas, Texas, USA. Deze arts was op zoek naar lokale artsen verbonden aan een ambulancedienst in de grote Europese hoofdsteden om de band U2 en de daarbij behorende crew van 150 man medisch te begeleiden. 

 
Uiteraard heeft Ambulance Amsterdam met groot plezier dit verzoek aanvaard. Afgelopen zondag en maandag waren twee artsen en een verpleegkundige in de Ziggo Dome aanwezig om alles in goede banen te leiden. Het concert was prachtig en gelukkig zijn er geen medische incidenten geweest.
13 oktober a.s. tv uitzending 'Later als ik groot ben'
11 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober 2018 staat het tv programma ‘Later als ik groot ben’ in het teken van de ambulance.

Lonneke uit groep 8 wil later graag ambulanceverpleegkundige worden. Samen met Jochem van Gelder, presentator van het programma, ging Lonneke op pad om te kijken of haar droomberoep daadwerkelijk zo leuk is als zij denkt.

Of Lonneke het vak na deze bijzondere ervaring nog steeds zo leuk vindt en of ze er ook geschikt voor zou zijn zie je op 13 oktober 2018 om 17.00 uur op RTL4. De uitzending wordt op 14 oktober om 11.00 uur herhaald.

Veel kijkplezier!

Ambulancezorg voor verwarde personen in Amsterdam uitgebreid
4 oktober 2018

De ambulancezorg aan verwarde personen in Amsterdam is sinds 1 oktober aanzienlijk verbeterd en uitgebreid. Ambulance Amsterdam heeft het aantal ambulances dat inzetbaar is voor psychiatrie, uitgebreid van twee naar zes. Deze ambulances zijn niet alleen inzetbaar voor acute psychiatrie, maar ook voor zogeheten zorgambulanceritten en ‘medium care’ ambulancezorg.

Ambulance Amsterdam startte vier jaar geleden met de inzet van de ‘psycholance’, een ambulance met een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige aan boord. Daarmee deed het bedrijf een schat aan ervaring op met dit gespecialiseerde vervoer. Die ervaring is nu gebruikt om de ambulancezorg verder uit te breiden en te verbeteren en ambulances bovendien doelmatiger in te zetten.

Ambulance Amsterdam verwacht dat de wachttijden voor ambulancezorg aanzienlijk zullen verminderen of zelfs helemaal gaan verdwijnen. De ambulancezorg voor verwarde personen is vanaf nu ook in de nachten van vrijdag, zaterdag en zondag beschikbaar. Het streven is om op korte termijn uit te breiden naar een beschikbaarheid van 24 uur, 7 dagen in de week. Op momenten dat deze nieuwe vorm van gespecialiseerde ambulancezorg nog niet beschikbaar is, is een reguliere (spoed)ambulance beschikbaar.

De psycholance werd in de afgelopen vier jaar bemand door sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen van de geestelijke gezondheidzorginstelling Arkin, die bij Ambulance Amsterdam waren gedetacheerd. In de afgelopen vier jaar hebben zij de ambulancezorg voor de verwarde patiënten op hoog niveau gebracht. Bovendien hielpen zij om verpleegkundigen uit het eigen team van Ambulance Amsterdam op te leiden en in te werken, zodat ze deze specialistische zorgtaak kunnen overnemen. De sociaalpsychiatrische verpleegkundigen van Arkin kunnen daarom nu terugkeren naar hun eigen werkgever. Ambulance Amsterdam is hen zeer erkentelijk voor hun inzet en hun hulp.