Start alarmering burgerhulpverlening Amsterdam
29 maart 2019

In navolging op de buitengebieden, Amstelveen en sinds januari ook Amsterdam-Noord, worden vanaf 1 april  in ons gehele verzorgingsgebied (Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland) burgerhulpverleners via HartslagNu gealarmeerd bij reanimaties.

Hoe werkt het?

Bij het vermoeden van een reanimatie worden door de meldkamer, naast ambulance, brandweer en politie, ook burgerhulpverleners gealarmeerd via het landelijk reanimatieoproepsysteem HartslagNu (www.hartslagnu.nl). Burgers die zijn aangemeld bij het oproepsysteem krijgen een sms of bericht in een app met de exacte locatie en, optioneel, een locatie waar een AED opgehaald moet worden.

Van levensbelang
Bij een stilstand van de bloedsomloop, ook wel een hartstilstand of circulatiestilstand genoemd, is snel handelen van levensbelang. Via HartslagNu kunnen lokale burgerhulpverleners snel opgeroepen worden om te reanimeren. Meer informatie op www.hartslagnu.nl.

Verlenging pilot Medium Care
28 februari 2019

Door het ministerie van VWS is toestemming verleend om de pilot Medium Care Ambulancezorg te verlengen tot 1 maart 2020.

De RAV’s Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond zijn op 1 maart 2018 met toestemming van het ministerie van VWS een pilot gestart voor Medium Care in de Ambulancezorg. De pilot is een vorm van zorgdifferentiatie tussen het spoedeisende vervoer (high care) en de zorgambulance (low care). Met de pilot voorzien deelnemende RAV’s in de vervoersbehoefte van patiënten die complexe niet-spoedzorg behoeven. 

Doelstellingen
De overkoepelende doelstellingen van de pilot zijn:

  • De zorg aan patiënten die in aanmerking komen voor de Medium Care verbeteren;
  • De doorstroming in de acute keten verbeteren;
  • De duurzame inzetbaarheid en doorstroommogelijkheden voor ambulancezorgprofessionals vergroten.

Evaluatie
Deze pilot wordt nu verlengd. Het streven is om de overgangsperiode tussen de pilotfase en structurele borging van de Medium Care Ambulance zo kort mogelijk te laten zijn. Maar, van structurele borging kan alleen sprake zijn, na een positieve evaluatie.

Effecten
Van maart tot juni zal de pilot kwantitatief en kwalitatief worden geëvalueerd. Hiervoor zullen onder andere interviews gehouden worden met betrokken zorgverleners, ketenpartners en patiënten die in de Medium Care Ambulance begeleid worden. 

Landelijke uitbreiding
Omdat ook andere RAV’s interesse hebben om aan te sluiten bij de pilot, wordt bij een positieve evaluatie aan VWS en Ambulancezorg Nederland voorgesteld om deelname aan de pilot landelijk uit te breiden. Op die manier kan een grotere capaciteit in de eindevaluatie van de pilot worden betrokken.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Leo Kooijman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Draagproef met nieuwe ambulancekleding
1 februari 2019

Vanaf 6 februari t/m 27 februari 2019 testen ambulancehulpverleners tijdens een landelijke draagproef de nieuwe ambulancekleding. Tijdens de test wordt gelet op de functionaliteit en het comfort van de kleding. De mensen in de nieuwe kleding zijn de vertrouwde ambulancehulpverleners, met dezelfde bevoegdheden, kennis en kunde als hun collega’s in de huidige geel/groene ambulancepakken.

AZN Twitter post 1024x512px 1

Herkenbaar

De huidige ambulancekledinglijn is ruim 15 jaar oud. De kleding heeft ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse andere sectoren dragen kleding die veel lijkt op die van ambulancehulpverleners. “Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent” vertelt Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN). Noten: “De afgelopen periode heeft de ambulancesector hard gewerkt aan een nieuwe, moderne en herkenbare kledinglijn. De nieuwe kleding is nu bovendien beschermd en daarmee exclusief voorbehouden aan de Nederlandse ambulancezorg”.
 

Zelfde vak, beter pak

De ambulancesector is content met het nieuwe kledingontwerp. Maar minstens zo belangrijk is het dat de kleding functioneel is en lekker zit. Dat wordt getest tijdens de landelijke draagproef. Twee ambulancehulpverleners uit elke regio doen hieraan mee. De nieuwe kleding wordt getest tijdens het dagelijkse werk. U kunt dus ambulancehulpverleners tegenkomen die er anders uitzien dan u gewend bent. De kleding is echter het enige dat anders is. De mensen in de nieuwe kleding zijn de vertrouwde ambulancehulpverleners met dezelfde bevoegdheden, kennis en kunde als hun collega’s in de huidige groen/gele ambulancepakken.
 

Vervolg

Na de landelijke draagproef worden de bevindingen die de draagproefdeelnemers indienen besproken en waar mogelijk verwerkt. Naar verwachting wordt de definitieve kleding rond de zomer van 2019 gefaseerd aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) uitgeleverd. “We hebben Wiltec B.V. gecontracteerd als leverancier. Zij kwamen na een aanbestedingstraject voor ons als beste kandidaat uit de bus. We zien de nieuwe kleding en onze samenwerking met veel vertrouwen tegemoet”, besluit Noten.
AZN draagproefflyer A4 beelscherm achter 72dpi
World restart a Heart Day
19 oktober 2018

16 oktober 2018 werd voor de eerste keer wereldwijd aandacht gevraagd voor de slachtoffers van een circulatiestilstand via World restart a Heart Day. Ambulance Amsterdam heeft hierin in Amsterdam een belangrijke bijdrage geleverd. Overal op de wereld worden op deze dag initiatieven georganiseerd die aandacht vragen voor het belang van reanimatie door omstanders in het geval iemand een circulatiestilstand krijgt. Daarbij ligt het accent vooral op de noodzaak zo snel mogelijk de BLS op te starten. De burgervrijwilligers zijn daarbij van groot belang. Afgelopen zaterdag 13 oktober bij het OLVG Oost en 16 oktober in het AMC, heeft dit thema centraal gestaan met o.a. diverse BLS en ALS demonstraties. Op beide dagen heeft Ambulance Amsterdam met een ALS team diverse demonstraties gegeven van onze rol bij een reanimatie als onderdeel in de keten. De reacties waren positief en veel mensen hebben zich dan ook aangemeld voor een reanimatie opleiding.

Ondernemings-kamer: Onderzoek bij Ambulance Amsterdam onnodig
19 oktober 2018

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft besloten dat een onderzoek bij Ambulance Amsterdam onnodig is. De vakbond FNV Zorg & Welzijn had om zo’n onderzoek gevraagd. De Ondernemingskamer heeft zijn besluit vandaag, vrijdag 19 oktober, bekend gemaakt.

De directie van Ambulance Amsterdam is blij met het besluit van de Ondernemingskamer. “Dat betekent dat we onze energie samen met al onze collega’s kunnen blijven steken in het verder versterken van onze organisatie en de zorg voor onze patiënten”, zegt directeur Frans Sier.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het Meerjarenbeleidsplan ‘609 & 95%’ dat nu in uitvoering is, om in 2020 alle (609) diensten met eigen personeel te bezetten en minimaal 95 procent te scoren bij het behalen van de aanrijtijden. Het is fijn dat we nu vooruit kunnen kijken en geen energie hoeven te stoppen in zaken uit het verleden”, aldus Sier.

Advocaat mr. Chris Nekeman, die optrad namens Ambulance Amsterdam, zegt dat de Ondernemingskamer in haar beschikking alle twijfels die FNV naar voren heeft gebracht, niet deelt. “Sterker nog: over de vele verwijten die de FNV over het beleid heeft geuit, oordeelt de Ondernemingskamer dat de achtereenvolgende directies adequaat hebben gehandeld. Het feit dat een bedrijf bepaalde doelstellingen - bijvoorbeeld op het gebied van personele bezetting en aanrijtijden - niet haalt, wil niet zeggen dat het beleid onjuist was of dat er sprake is van een structurele zorgwekkende situatie.”

De directie van Ambulance Amsterdam voelt zich gesteund door de uitspraak van de Ondernemingskamer dat er geen aanleiding is om een dergelijk tijdrovend en kostbaar enquête onderzoek uit te voeren. De Ondernemingskamer spreekt in het vonnis op meerdere punten uit dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan het gevoerde beleid en veroordeelt FNV ook tot het betalen van de proceskosten.