Patiënten geven ambulancezorg een dikke 9
31 januari 2014

Patiënten blijken over het algemeen zeer tevreden met de ambulancezorg zoals wij deze samen met 16 andere RAV-en leveren. Een dikke 9 als beoordeling is het resultaat. Dit blijkt uit het NIVEL-patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in de eerste drie maanden van 2013 en nu officieel vastgesteld. Dat geldt vooral voor thema's zoals bejegening, communicatie en behandeling door ambulancezorgverleners. Opvallend is dat in de beoordeling vrijwel geen verschil is gevonden tussen alle 16 deelnemende RAV-en. Ook is een 'vergelijking' mogelijk met andere zorgsectoren. De toegepaste vragenlijsten (CQ-index) worden namelijk ook in andere zorgsectoren gebruikt; het zijn gestandaardiseerde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Ook dan valt de relatief hoge score op. Een resultaat om trots op te zijn!

Bouw ambulancestandplaats bij Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gestart
13 december 2013

Donderdag 12 december is de bouw van de ambulancestandplaats bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gestart. Het officiële startsein werd gegeven door Frida van den Maagdenberg, lid raad van bestuur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en Jan Pierik, directeur van Ambulance Amsterdam.

De nieuwe standplaats op het terrein van het ziekenhuis in Amsterdam-west wordt medio 2014 geopend. Dit betekent een verdere verbetering voor de acute zorgverlening, omdat de Spoedeisende Hulp (SEH), Huisartsenpost en Ambulancezorg dan naast elkaar gevestigd zijn. Naar verwachting zullen hiermee ook de aanrijtijden van de ambulances verbeteren.

In de nieuwbouw kunnen maximaal 6 ambulances en één reservevoertuig worden gestationeerd. In totaal zullen ongeveer 40 ambulancechauffeurs en ambulanceverpleegkundigen komen te werken op deze standplaats, verspreid over 24 uur per dag en 7 dagen per week.

De overlast voor patiënten en medewerkers van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis zal naar verwachting beperkt blijven.

 

ambulancepost 2

ambulancepost

 

 

Ambulancezorg goed geregeld vanuit vernieuwde brandweer kazerne Wormerveer
18 oktober 2013

Op vrijdag 18 oktober (her)opent Brandweer Zaanstad de verbouwde kazerne Noord aan de Industrieweg 1C in Wormerveer. Ook voor Ambulance Amsterdam is (opnieuw) plaats gemaakt. Dat verheugt ons zeer! Daardoor is het namelijk mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week, een ambulance in te zetten vanaf een bijzonder gunstig gelegen locatie. Niet alleen geldt dit voor de inwoners van Wormerveer, maar zeker ook voor de bereikbaarheid van het omliggende gebied.

De ambulance in Wormerveer is uiteraard niet de enige in Zaanstreek-Waterland. Ook in Zaanstad, Purmerend en Monnickendam staan er dag en nacht ambulances paraat en zijn er Rapid Responders (solo-ambulances) beschikbaar, inzetbaar in de gehele regio. In combinatie met Wormerveer is de spreiding van ambulances daardoor optimaal geregeld.  In totaal zijn er doordeweeks per etmaal 18 ambulances in de hele regio inzetbaar en in de weekenden 17.

Vanaf begin 2014 wordt de capaciteit verder uitgebreid en komt er nog tenminste een extra dienst per dag bij!

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) officieel geopend
18 oktober 2013

De aansturing van Brandweer, Politie en Ambulance bevindt zich sinds het voorjaar van 2013 onder één dak: de Gemeenschappelijke Meldkamer(GMK) aan de Elandsgracht in Amsterdam. Alle meldingen om hulpverlening komen daarmee op één plek binnen, wat tot een snellere inzet van de hulpdiensten moet leiden. De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) vormt binnen de GMK een zelfstandig onderdeel en regelt de ambulancezorg in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Daarbij wordt strikt volgens protocol gewerkt met inachtneming van alle eisen ten aanzien van geheimhouding en privacy van de burger.

Onlangs verrichtte Burgemeester Van der Laan de officiële opening van de GMK. Het spreekwoordelijke lint werd met Burgemeester van der Laan doorgeknipt door drie centralisten van de verschillende disciplines.

opening meldkamer

16 september 2013, de GMK wordt geopend

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe standplaats in Amsterdam-west
5 juli 2013

Medio 2014 zal Ambulance Amsterdam een nieuwe vestiging openen in Amsterdam-west bij het Sint Lucas Andreasziekenhuis. Met deze extra standplaats kunnen snellere aanrijtijden binnen ons verzorgingsgebied worden gerealiseerd. Tevens geldt de locatie als versterking van de acute zorgketen: Ambulancezorg-Huisartsenpost-SEH. In de nieuwbouw kunnen maximaal 6 ambulances (en 1 reserve) gestationeerd worden.