Akkoord over versterking ambulancezorg in en rond Amsterdam
17 april 2014

Ambulance Amsterdam en de zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door Achmea, hebben overeenstemming bereikt over versterking van de ambulancezorg in en rond de hoofdstad. Om aan de gestegen zorgvraag en de onder druk staande prestaties tegemoet te komen zal de capaciteit geleidelijk met 11% groeien naar 575 diensten per week vanaf oktober 2015. Ook is overeenstemming bereikt over het vereiste aantal voertuigen.

Lees hier het persbericht. 

 

 

De Psycholance gaat van start: gespecialiseerd vervoer voor psychiatrische patiënten!
11 april 2014

Vanaf maandag 14 april 2014 komt er een belangrijke verandering in de zorg voor psychiatrische patiënten in Amsterdam. Ambulance Amsterdam introduceert de Psycholance. Doel van Ambulance Amsterdam en de daarmee samenwerkende organisaties GGD Vangnet en Advies, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en Politie Amsterdam-Amstelland is, om de zorg voor medewerkers en patiënten veiliger uit te voeren en recht te doen aan de specifieke zorgbehoefte van deze groep patiënten. Tot 14 april wordt het vervoer van deze patiënten vanaf een politiebureau, de openbare ruimte of de thuissituatie naar de onderzoeksruimte van de SPA, nog door de politie uitgevoerd. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vastgesteld, dat dit geen wenselijke situatie is: deze mensen hebben recht op verantwoorde zorg. Een Psycholance is een zorgambulance, bemenst door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) van de SPA en een Zorgambulancechauffeur. Omdat het hier gaat om een pilotproject van een jaar, wordt er geregeld gekeken of het initiatief voldoet aan de verwachtingen en vindt begin 2015 een eindevaluatie plaats.

Convenant Burger Harthulp getekend
24 maart 2014

Twee jaar geleden is Ambulance Amsterdam een project gestart met de naam Burger Harthulp.  Getrainde burgerhulpverleners worden door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam gealarmeerd bij een reanimatiemelding in hun directe woon- en /of werkomgeving. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 burgers aangesloten. Donderdag 20 maart werden de afspraken hierover bekrachtigd met een door alle partijen ondertekend Convenant Burger Harthulp.

Met name in de buitenregio ’s zijn de aanrijtijden voor ambulances (te) lang bij reanimatiemeldingen.  Over het algemeen wordt wel binnen de norm van 15 minuten gebleven, maar omdat dit voor reanimaties te lang is, heeft  Ambulance Amsterdam zich actief bezig gehouden met het organiseren en inrichten van zogenaamde 6-minuten zones.  Bij een reanimatiemelding in de buitengebieden alarmeert de MKA, naast twee ambulances, ook direct vrijwilligers van Burger Harthulp. Bij reanimatiemeldingen binnen de stad Amsterdam en Amstelveen rukt de beroepsbrandweer uit, samen met de politie. Binnen het verzorgingsgebied van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, zijn er coördinatoren van stichtingen en/of verenigingen, die toezicht houden op de benodigde training van de burgerhulpverleners (vrijwilligers).  De afspraken hierover zijn nu vastgelegd in een convenant met Ambulance Amsterdam.

Meer weten? www.burgerharthulp.nl is een internet site waar burgerhulpverleners, die een BLS-/ AED-opleiding hebben gevolgd,  zich kunnen aanmelden. 

 

taart convenant

De mensen van de ambulance
11 maart 2014

Vandaag gaat de landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ van start. Doel is het grote publiek uitleggen hoe ambulancezorg werkt en wat er van kan en mag worden verwacht. Wat gebeurt er als je 112 belt? Hoe gaat het in het verkeer toe? Welke zorg wordt er ter plaatse verleend? Zo maar wat vragen waar niet iedereen het antwoord op weet. En zo zijn er veel meer zaken waar nog wel eens misverstanden door ontstaan en die voorkomen kunnen worden door meer begrip. De komende twee jaar zal de publiekscampagne op allerlei verschillende manieren gestalte krijgen. Voor meer informatie: www.demensenvandeambulance.nl.

‘De mensen van de ambulance’ in de hoofdrol
3 maart 2014

Onze sectororganisatie Ambulancezorg Nederland heeft recent vier korte filmpjes ontwikkeld waarin acht enthousiaste ambulanceprofessionals vertellen over het eigen werk. De films geven een realistisch beeld van het werk op de (zorg)ambulance en de meldkamer ambulancezorg (MKA). Aan het woord zijn ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs, zorgambulancebegeleiders en verpleegkundig centralisten op de meldkamer ambulancezorg.

Ambulancezorg is een onmisbare schakel in de zorgketen. Ambulanceprofessionals verlenen patiënten die al dan niet in levensgevaar zijn, hoogwaardige zorg. Zorg die levens kan redden. Een ambulance-eenheid bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Vanuit de meldkamer geeft de centralist ambulancezorg hen aanwijzingen over de locatie en vertelt hen over de situatie van de patiënt. In het vak van de zorgambulancebegeleider staat het vervoerscomfort, de veiligheid en algehele begeleiding van patiënten en familie centraal. Zorgambulancebegeleiders worden ingezet op ritten met patiënten die geen acute medische en/of verpleegkundige behandeling of toezicht nodig hebben.

Meer informatie over deze functies binnen de ambulancezorg? Kijk onder Medewerkers en scholing of op www.werkenindeambulancezorg.nl

 

.