Uniek voertuig voor het Hazard Area Response Team
19 september 2019

Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland maken sinds kort gebruik van een hulpverleningsvoertuig dat uniek is in Nederland. Het voertuig wordt ingezet door het Hazard Area Response Team (HART) dat is gestationeerd bij ambulancepost Hoofddorp.

Inzet HART
Het HART verzorgt en ontsmet, in nauwe samenwerking met de brandweer, zwaargewonde slachtoffers met mogelijke blootstelling aan Chemische, Biologische, Radioactieve of Nucleaire stoffen (het zogeheten CBRN-spectrum). Denk aan incidenten in de industrie, wegvervoer en aanslagen. Ook verzorgen ze het vervoer van patiënten met een mogelijke infectieziekte (categorie A-ziekte) zoals Ebola, waarbij strikte isolatie nodig is. Het unieke aan dit team is dat het bij CBRN-incidenten twee hulpverleners heeft werken in de zogeheten ‘hotzone’ (de meest gevaarlijke zone). In nauwe samenwerking met de brandweer kan meteen triage worden gedaan en acute zorg worden verleend aan patiënten. Het team heeft de juiste kennis en materialen zoals specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen om goed voorbereid te zijn op dergelijke ernstige en schadelijke incidenten.

HART voertuig met luifel

interieur

Voertuig
Het HART-voertuig is speciaal ingericht om een team van 6 personen snel naar een incident te rijden. Er zijn 6 zitplekken, 6 portofoons, een ontsmetting/verzorgingstent, een eigen warm watervoorziening, een omkleedcabine en uitrusting die zo goed als overeenkomt met een spoedambulance. Dit voertuig vervoert in principe geen patiënten. Het voertuig levert ter plaatse de faciliteiten om zwaargewonde slachtoffers die besmet zijn geraakt  van medische zorg te kunnen voorzien.  De tent kan dus functioneren als een medische behandelpost. Na behandeling en ontsmetting gaan patiënten schoon naar het ziekenhuis. Dit vervoer wordt door een reguliere ambulance gedaan. 

Tent en pakken

Training
Het HART bestaat uit 20 leden die elke zes weken trainen. Dit is noodzakelijk zodat elke stap in de procedure strak kan worden gevolgd. Dit omdat de kleinste fout, de grootste gevolgen kan hebben. Het HART traint ook met ketenpartners zoals defensie, brandweer en politie om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Werken tijdens een CBRN-incident is namelijk teamsport.

Werkwijze
Het HART is 24/7 inzetbaar. De opkomst is 30/45 minuten. Een team bestaat uit 1 inzetleider, 4 verzorgers en 1 cleaner en wordt ondersteund door een eigen Medisch Manager Ambulancezorg (MMA). Voor het vervoer van besmette patiënten (categorie A) in strikte isolatie wordt het HART bovenregionaal ingezet. Dat wil zeggen dat het HART ook voor 14 andere ambulancediensten in Nederland dit vervoer verzorgt.

Achtergrond
Het HART is opgericht nadat Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland in 2014 het vervoer van een patiënt met Ebola verzorgden. Nadat de Ebola-epidemie ten einde was, hebben de organisaties ervoor gekozen om de opgedane kennis en middelen te behouden en in te zetten voor vervoer van besmette patiënten en voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Ambulancezorg aan verwarde personen verbeterd
16 september 2019

De capaciteit van zorg voor aan personen met verward gedrag in ons verzorgingsgebied is in het afgelopen jaar enorm uitgebreid. In plaats van de inzet van psycholances besloot Ambulance Amsterdam eind 2018 alle verpleegkundigen en chauffeurs op de Medium Care-ambulances een module psychiatrie te laten volgen om naast somatische zorg ook mensen met verward gedrag te kunnen helpen. De verpleegkundigen en chauffeurs van de spoedambulances hebben psychiatrie in de basisopleiding gekregen en hebben een verdiepingscursus Acute Psychiatrie gehad. Daardoor is de bemanning van alle ambulances in de hoofdstad 24 uur per dag bevoegd en bekwaam om verwarde personen en psychiatrische patiënten adequate ambulancezorg te verlenen.

Het platform voor onderzoeksjournalistiek De Monitor heeft hier een artikel over gepubliceerd. Bekijk het artikel: https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/te-veel-verwarde-mensen-voor-twee-psycholances-in-amsterdam

Voorheen werd de zorg aan verwarde personen verleend door twee speciaal toegeruste ‘psycholances’. Maar die twee voertuigen en hun bemanningen hadden samen te weinig capaciteit om aan alle zorgvragen in het hele werkgebied van Ambulance Amsterdam tegemoet te komen. Daarom is besloten om alle ambulanceteams en met name de Medium Care extra te scholen voor deze taak.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Astrid Brugman (Hoofd operatie/plv Directeur Ambulance Amsterdam) 020-5709500, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Symposium ‘Durf te melden’
9 september 2019

Op vrijdag 11 oktober organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest het symposium ‘Durf te melden’ over Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit aanpakken vergt moed, willen en kunnen.

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor medewerkers van hulp- en zorgorganisaties die regelmatig met signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in aanraking komen en meer willen weten over hoe je dit zorgvuldig meldt en aanpakt. Diverse sprekers zoals een ervaringsdeskundige, een jurist, een zedenrechercheur en een geriater nemen u mee in casuïstiek, regels omtrent melden, de AVG, praktijkvoorbeelden en nog veel meer.

Veel meer meldingen
Een van de praktijkvoorbeelden komt van Ambulance Amsterdam. De implementatie van de nieuwe meldcode, de aandacht ervoor bij scholing en het huidige werkproces, hebben eraan bijgedragen dat medewerkers van Ambulance Amsterdam veel meer, veel eerder en veel sneller zorgelijke situaties melden.

Aandachtsfunctionarissen
Er zijn bij Ambulance Amsterdam sinds 2018 vier speciaal getrainde aandachtsfunctionarissen werkzaam, die via de meldkamer 24/7 oproepbaar zijn voor advies en overleg. Een van de voordelen van deze bereikbaarheid is, dat medewerkers laagdrempeliger durven te overleggen over zorgelijke signalen. Doordat de aandachtsfunctionarissen ook werkzaam zijn als ambulanceverpleegkundige of -chauffeur, kunnen zij zich goed inleven in de situatie waar het meldend ambulanceteam zich op dat moment in bevindt.

Zeer diverse situaties
Zorgelijke situaties die de ambulanceprofessionals signaleren zijn zeer divers. Hierbij kun je denken aan huiselijk geweld, waarbij de kinderen getuige zijn van geweld tussen de ouders of zelf lichamelijk letsel oplopen door toedoen door een van de ouders. Of situaties waarbij oudere mensen betrokken zijn, zoals een partner, die zich na 40 jaar huwelijk ineens agressief uit in verband met  geestelijke problematiek zoals dementie.

Waar er in het verleden over een heel jaar slechts drie zorgelijke situaties zijn geregistreerd, is dit aantal vorig jaar opgelopen tot in totaal 114. In het eerste half jaar van 2019 zijn er zelfs al meer dan 150 registraties geweest. Wanneer zorgelijke situaties gemeld worden, krijgen slachtoffers van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in ieder geval een kans op een betere leefsituatie zonder geweld.

Symposium ‘Durf te melden’
Datum:
vrijdag 11 oktober
Tijdstip: inloop 09.00 uur. Programma loopt van 09.30 - 16:00 uur.
Locatie: De Meervaart in Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Meld u hier aan.

Melden

Onderzoek ambulancezorg
3 september 2019

Patiënten die in september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober en november worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens Ambulance Amsterdam. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Privacy

Voor de omgang met persoonsgegevens van patiënten worden strikte privacyrichtlijnen in acht genomen. De contactgegevens (naam, adres, woonplaats) van patiënten worden alleen gebruikt voor de dataverzameling en zijn alleen bekend bij de meetorganisatie. De contactgegevens worden na afloop van de dataverzameling vernietigd. Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.
Meldkamer Noord-Holland neemt meldingen Zaanstreek-Waterland over
2 juli 2019

Sinds 2 juli worden de ambulancemeldingen en -verzoeken vanuit het gebied Zaanstreek-Waterland niet meer door de Meldkamer in Amsterdam verwerkt, maar door de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. 

Ambulancezorg

Met de overgang naar de Meldkamer Noord-Holland waar ook de brandweer en de politie uit deze regio zijn gevestigd zijn we beter voorbereid op de toekomst en is de veiligheid in de regio beter gewaarborgd. De ambulanceposten en de ambulancemedewerkers in de regio Zaanstreek-Waterland blijven onder de organisatie Ambulance Amsterdam vallen.

Naar 10 landelijke meldkamers 

Deze verschuiving is een van de maatregelen om tot een Landelijke Meldkamerorganisatie te komen. Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Meer hierover leest u op de website www.k-lmo.nl.