Convenant Burger Harthulp getekend
24 maart 2014

Twee jaar geleden is Ambulance Amsterdam een project gestart met de naam Burger Harthulp.  Getrainde burgerhulpverleners worden door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam gealarmeerd bij een reanimatiemelding in hun directe woon- en /of werkomgeving. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 burgers aangesloten. Donderdag 20 maart werden de afspraken hierover bekrachtigd met een door alle partijen ondertekend Convenant Burger Harthulp.

Met name in de buitenregio ’s zijn de aanrijtijden voor ambulances (te) lang bij reanimatiemeldingen.  Over het algemeen wordt wel binnen de norm van 15 minuten gebleven, maar omdat dit voor reanimaties te lang is, heeft  Ambulance Amsterdam zich actief bezig gehouden met het organiseren en inrichten van zogenaamde 6-minuten zones.  Bij een reanimatiemelding in de buitengebieden alarmeert de MKA, naast twee ambulances, ook direct vrijwilligers van Burger Harthulp. Bij reanimatiemeldingen binnen de stad Amsterdam en Amstelveen rukt de beroepsbrandweer uit, samen met de politie. Binnen het verzorgingsgebied van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, zijn er coördinatoren van stichtingen en/of verenigingen, die toezicht houden op de benodigde training van de burgerhulpverleners (vrijwilligers).  De afspraken hierover zijn nu vastgelegd in een convenant met Ambulance Amsterdam.

Meer weten? www.burgerharthulp.nl is een internet site waar burgerhulpverleners, die een BLS-/ AED-opleiding hebben gevolgd,  zich kunnen aanmelden. 

 

taart convenant

De mensen van de ambulance
11 maart 2014

Vandaag gaat de landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ van start. Doel is het grote publiek uitleggen hoe ambulancezorg werkt en wat er van kan en mag worden verwacht. Wat gebeurt er als je 112 belt? Hoe gaat het in het verkeer toe? Welke zorg wordt er ter plaatse verleend? Zo maar wat vragen waar niet iedereen het antwoord op weet. En zo zijn er veel meer zaken waar nog wel eens misverstanden door ontstaan en die voorkomen kunnen worden door meer begrip. De komende twee jaar zal de publiekscampagne op allerlei verschillende manieren gestalte krijgen. Voor meer informatie: www.demensenvandeambulance.nl.

‘De mensen van de ambulance’ in de hoofdrol
3 maart 2014

Onze sectororganisatie Ambulancezorg Nederland heeft recent vier korte filmpjes ontwikkeld waarin acht enthousiaste ambulanceprofessionals vertellen over het eigen werk. De films geven een realistisch beeld van het werk op de (zorg)ambulance en de meldkamer ambulancezorg (MKA). Aan het woord zijn ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs, zorgambulancebegeleiders en verpleegkundig centralisten op de meldkamer ambulancezorg.

Ambulancezorg is een onmisbare schakel in de zorgketen. Ambulanceprofessionals verlenen patiënten die al dan niet in levensgevaar zijn, hoogwaardige zorg. Zorg die levens kan redden. Een ambulance-eenheid bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Vanuit de meldkamer geeft de centralist ambulancezorg hen aanwijzingen over de locatie en vertelt hen over de situatie van de patiënt. In het vak van de zorgambulancebegeleider staat het vervoerscomfort, de veiligheid en algehele begeleiding van patiënten en familie centraal. Zorgambulancebegeleiders worden ingezet op ritten met patiënten die geen acute medische en/of verpleegkundige behandeling of toezicht nodig hebben.

Meer informatie over deze functies binnen de ambulancezorg? Kijk onder Medewerkers en scholing of op www.werkenindeambulancezorg.nl

 

.

Patiënten geven ambulancezorg een dikke 9
31 januari 2014

Patiënten blijken over het algemeen zeer tevreden met de ambulancezorg zoals wij deze samen met 16 andere RAV-en leveren. Een dikke 9 als beoordeling is het resultaat. Dit blijkt uit het NIVEL-patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in de eerste drie maanden van 2013 en nu officieel vastgesteld. Dat geldt vooral voor thema's zoals bejegening, communicatie en behandeling door ambulancezorgverleners. Opvallend is dat in de beoordeling vrijwel geen verschil is gevonden tussen alle 16 deelnemende RAV-en. Ook is een 'vergelijking' mogelijk met andere zorgsectoren. De toegepaste vragenlijsten (CQ-index) worden namelijk ook in andere zorgsectoren gebruikt; het zijn gestandaardiseerde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Ook dan valt de relatief hoge score op. Een resultaat om trots op te zijn!

Bouw ambulancestandplaats bij Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gestart
13 december 2013

Donderdag 12 december is de bouw van de ambulancestandplaats bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gestart. Het officiële startsein werd gegeven door Frida van den Maagdenberg, lid raad van bestuur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en Jan Pierik, directeur van Ambulance Amsterdam.

De nieuwe standplaats op het terrein van het ziekenhuis in Amsterdam-west wordt medio 2014 geopend. Dit betekent een verdere verbetering voor de acute zorgverlening, omdat de Spoedeisende Hulp (SEH), Huisartsenpost en Ambulancezorg dan naast elkaar gevestigd zijn. Naar verwachting zullen hiermee ook de aanrijtijden van de ambulances verbeteren.

In de nieuwbouw kunnen maximaal 6 ambulances en één reservevoertuig worden gestationeerd. In totaal zullen ongeveer 40 ambulancechauffeurs en ambulanceverpleegkundigen komen te werken op deze standplaats, verspreid over 24 uur per dag en 7 dagen per week.

De overlast voor patiënten en medewerkers van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis zal naar verwachting beperkt blijven.

 

ambulancepost 2

ambulancepost