Ambulance Amsterdam in ‘Zij houden Nederland in leven’
16 mei 2014

De Evangelische Omroep en I Care Producties zijn vannacht om exact 00.00 uur gestart met één van de grootste tv-producties in Nederland ooit: Zij houden Nederland in leven. In ruim 30 zorginstellingen wordt 24 uur lang gefilmd met meer dan 70 camera's. Tientallen regisseurs, camera- en geluidsmensen registeren geboortes, trauma's, operaties op het scherp van de snede, verpleegkundige en psychiatrische behandelingen en complexe medische beslissingen. Ook een aantal ambulancediensten werkt mee, waaronder Ambulance Amsterdam. Een camjo (camerman/journalist) rijdt een avonddienst mee vanaf standplaats Karperweg. Ook worden er vooraf opnames op de Meldkamer Ambulancezorg gemaakt.

In verband met de bescherming van privacy van zowel patiënten als medewerkers zijn er strikte afspraken van toepassing, waarbij geheimhoudingsplicht voorop staat. Voor iedere medewerker geldt hetzelfde: het benaderen van patiënten, dan wel het filmen van patiënten, begeleiding en/of ambulancemedewerkers mag nooit zonder expliciete toestemming vooraf van betrokkenen plaatsvinden. Kinderen en comateuze patiënten mogen zelfs niet benaderd worden.

Vanaf woensdag 3 september zullen de opnames te zien zijn in een medische serie van vijf afleveringen op Nederland 1. De serie is gebaseerd op het succesvolle Keeping Britain Alive van de BCC en laat het kloppend hart van de nationale gezondheidszorg zien. Voor Ambulance Amsterdam een goede manier om hier een bijdrage aan te leveren.

Akkoord over versterking ambulancezorg in en rond Amsterdam
17 april 2014

Ambulance Amsterdam en de zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door Achmea, hebben overeenstemming bereikt over versterking van de ambulancezorg in en rond de hoofdstad. Om aan de gestegen zorgvraag en de onder druk staande prestaties tegemoet te komen zal de capaciteit geleidelijk met 11% groeien naar 575 diensten per week vanaf oktober 2015. Ook is overeenstemming bereikt over het vereiste aantal voertuigen.

Lees hier het persbericht. 

 

 

De Psycholance gaat van start: gespecialiseerd vervoer voor psychiatrische patiënten!
11 april 2014

Vanaf maandag 14 april 2014 komt er een belangrijke verandering in de zorg voor psychiatrische patiënten in Amsterdam. Ambulance Amsterdam introduceert de Psycholance. Doel van Ambulance Amsterdam en de daarmee samenwerkende organisaties GGD Vangnet en Advies, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en Politie Amsterdam-Amstelland is, om de zorg voor medewerkers en patiënten veiliger uit te voeren en recht te doen aan de specifieke zorgbehoefte van deze groep patiënten. Tot 14 april wordt het vervoer van deze patiënten vanaf een politiebureau, de openbare ruimte of de thuissituatie naar de onderzoeksruimte van de SPA, nog door de politie uitgevoerd. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vastgesteld, dat dit geen wenselijke situatie is: deze mensen hebben recht op verantwoorde zorg. Een Psycholance is een zorgambulance, bemenst door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) van de SPA en een Zorgambulancechauffeur. Omdat het hier gaat om een pilotproject van een jaar, wordt er geregeld gekeken of het initiatief voldoet aan de verwachtingen en vindt begin 2015 een eindevaluatie plaats.

Convenant Burger Harthulp getekend
24 maart 2014

Twee jaar geleden is Ambulance Amsterdam een project gestart met de naam Burger Harthulp.  Getrainde burgerhulpverleners worden door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam gealarmeerd bij een reanimatiemelding in hun directe woon- en /of werkomgeving. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 burgers aangesloten. Donderdag 20 maart werden de afspraken hierover bekrachtigd met een door alle partijen ondertekend Convenant Burger Harthulp.

Met name in de buitenregio ’s zijn de aanrijtijden voor ambulances (te) lang bij reanimatiemeldingen.  Over het algemeen wordt wel binnen de norm van 15 minuten gebleven, maar omdat dit voor reanimaties te lang is, heeft  Ambulance Amsterdam zich actief bezig gehouden met het organiseren en inrichten van zogenaamde 6-minuten zones.  Bij een reanimatiemelding in de buitengebieden alarmeert de MKA, naast twee ambulances, ook direct vrijwilligers van Burger Harthulp. Bij reanimatiemeldingen binnen de stad Amsterdam en Amstelveen rukt de beroepsbrandweer uit, samen met de politie. Binnen het verzorgingsgebied van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, zijn er coördinatoren van stichtingen en/of verenigingen, die toezicht houden op de benodigde training van de burgerhulpverleners (vrijwilligers).  De afspraken hierover zijn nu vastgelegd in een convenant met Ambulance Amsterdam.

Meer weten? www.burgerharthulp.nl is een internet site waar burgerhulpverleners, die een BLS-/ AED-opleiding hebben gevolgd,  zich kunnen aanmelden. 

 

taart convenant

De mensen van de ambulance
11 maart 2014

Vandaag gaat de landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ van start. Doel is het grote publiek uitleggen hoe ambulancezorg werkt en wat er van kan en mag worden verwacht. Wat gebeurt er als je 112 belt? Hoe gaat het in het verkeer toe? Welke zorg wordt er ter plaatse verleend? Zo maar wat vragen waar niet iedereen het antwoord op weet. En zo zijn er veel meer zaken waar nog wel eens misverstanden door ontstaan en die voorkomen kunnen worden door meer begrip. De komende twee jaar zal de publiekscampagne op allerlei verschillende manieren gestalte krijgen. Voor meer informatie: www.demensenvandeambulance.nl.