Officiële opening ambulancepost OLVG
8 december 2014

Ambulance Amsterdam neemt dinsdag 9 december haar nieuwste standplaats, op het terrein van het  OLVG in Amsterdam-oost, officieel en feestelijk in gebruik. Gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week zal deze post bemand worden door in totaal 50 medewerkers inclusief teamleiding.  Zie ook het persbericht.

IMAG0207

Erik Jan van Lieshout (Directie AA) en Peter van der Meer (RvB OLVG) verrichten met een druk op de knop de openingshandeling

Ambulance Amsterdam neemt extra maatregelen rond werkstress na bezoek Inspectie Sociale Zaken
5 december 2014

Naar aanleiding van een deze week door de Inspectie Sociale Zaken uitgebrachte kritische rapportage heeft Ambulance Amsterdam bijgaand persbericht uitgebracht.

Goed voorbereid op Ebola
3 november 2014

De ambulancezorg in noordwest Nederland (Noord-Holland en Flevoland) is goed voorbereid op Ebola-patiënten. Dit gebied, de traumaregio van het Academisch Medisch Centrum & VU medisch centrum, wordt voor de ambulancezorg verzorgd door de regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en) Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Noord Holland Noord, Gooi & Vechtstreek en Flevoland. Voor meer informatie: zie het gezamenlijke persbericht.

Ambulance Amsterdam sluit ambulancepost Valckenierstraat
31 oktober 2014

Na vele jaren van af- en aanrijden van ambulances, sluit Ambulance Amsterdam vandaag definitief de ambulancepost Valckenierstraat. Niet alleen was de huisvesting van deze voormalige GGD-vestiging niet meer van deze tijd, maar is ten behoeve van een betere spreiding van ambulancecapaciteit gekozen voor paraatheid vanuit meerdere nieuwe locaties. Zo zijn er recent standplaatsen bijgekomen bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, het OLVG en de Brandweerkazerne "NICO" bij de IJtunnel. Het zal even wennen zijn, zowel voor omwonenden als voor medewerkers, aan wat vanaf nu kan worden aangeduid als: 'de voormalige post Valckenierstraat'. Zie ook bijgaand wijkbladartikel en het Parool van donderdag 30 oktober 2014.

Ambulance-drone redt levens
28 oktober 2014

Door een student aan de TU Delft is, mede  bedacht door Ambulance Amsterdam, het eerste prototype van een Ambulance-drone ontwikkeld. AED-transport door de lucht wordt hierdoor in principe mogelijk. Burgerharthulpverlening zou hiermee in de toekomst een enorme stap voorwaarts kunnen maken. Ambulance Amsterdam vindt burgerbetrokkenheid steeds belangrijker worden en  volgt de ontwikkelingen nauwgezet.