Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
4 mei 2015

Ambulance Amsterdam is klaar voor de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. We zijn betrokken bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Daarnaast neemt een aantal medewerkers van Ambulance Amsterdam deel aan de herdenkingsbijeenkomst bij het Homomonument. Aansluitend rekenen wij op een rustige en feestelijke Bevrijdingsdag in de regio waarbij de paraatheid van Ambulance Amsterdam is aangepast op de verwachte zorgvraag. 

Koninklijke onderscheidingen!
24 april 2015

In het kader van Koningsdag en onder het toeziend oog van hun echtgenotes, familie, leidinggevenden, collega’s en vele andere belangstellenden, zijn twee medewerkers van Ambulance Amsterdam vanochtend op de gemeentehuizen van Diemen, respectievelijk Hoofddorp, Koninklijk onderscheiden als ‘lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Ambulance Amsterdam feliciteert hen van harte met hun Koninklijke Onderscheiding en is trots op haar medewerkers!

Klaar voor Koningsdag
23 april 2015

Ambulance Amsterdam is gereed om de ambulancezorg op Koningsdag 2015 goed te laten verlopen. De paraatheid is er op afgestemd; het draaiboek ligt klaar. Uiteraard wordt gehoopt op een ‘rustige’ dag met relatief weinig ambulance-inzetten. We wensen iedereen in ieder geval een leuke Koningsdag toe!

Wat kan ik doen als ik alarmnummer 112 niet kan bereiken?
13 april 2015

Vorig jaar zijn er in de media diverse berichten verschenen over dekkingsproblematiek in relatie tot de mobiele bereikbaarheid van 112. Naar aanleiding van die berichten hebben Agentschap Telecom en TNO in opdracht van het Ministerie van EZ onderzoek uitgevoerd naar de reikwijdte van deze dekkingsproblematiek. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan worden binnenkort aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Mede naar aanleiding van dit thema is door het Ministerie van V&J nu het handelingsperspectief (‘wat als ik 112 niet kan bereiken?’) aangescherpt. Dit is gedaan omdat de slagingskans bij een noodoproep voor een deel beïnvloed kan worden door de beller zelf.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-112-niet-kan-bereiken.html

Kennis maakt het verschil
13 april 2015

Meerjaren-onderzoeksagenda

De ambulancezorg in Nederland investeert steeds meer in wetenschappelijk onderzoek. Onlangs is door de sectororganisatie, Ambulancezorg Nederland (AZN), een meerjaren-onderzoeksagenda opgesteld die de opmaat vormt naar nieuwe ontwikkelingen waaraan ook Ambulance Amsterdam de komende jaren wil bijdragen. De totstandkoming van een sectoraal meerjarenplan wordt de volgende stap.
 

Meerjarenplan
De ambulancesector wil met een meerjaren-onderzoeksagenda bijdragen aan kennisontwikkeling voor evidence based practice in de ambulancezorg. Doelen: de kwaliteit verbeteren en de sector verder professionaliseren. Om dit daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen, stellen de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)  Ambulancezorg, in 2015 samen een meerjarenplan op. Kennisontwikkeling en kennisdeling staan hierin centraal, thema´s waarbij de ambulancediensten in Nederland, AZN èn kennis- en onderwijsinstituten samen zullen moeten optrekken. Ook het inrichten van een onderzoekstructuur binnen de ambulancezorg is onderdeel van het meerjarenplan. Naar verwachting wordt het meerjarenplan in de eerste helft van 2015 vastgesteld.

Voor meer informatie, zie ook: