Klaar voor Koningsdag
23 april 2015

Ambulance Amsterdam is gereed om de ambulancezorg op Koningsdag 2015 goed te laten verlopen. De paraatheid is er op afgestemd; het draaiboek ligt klaar. Uiteraard wordt gehoopt op een ‘rustige’ dag met relatief weinig ambulance-inzetten. We wensen iedereen in ieder geval een leuke Koningsdag toe!

Wat kan ik doen als ik alarmnummer 112 niet kan bereiken?
13 april 2015

Vorig jaar zijn er in de media diverse berichten verschenen over dekkingsproblematiek in relatie tot de mobiele bereikbaarheid van 112. Naar aanleiding van die berichten hebben Agentschap Telecom en TNO in opdracht van het Ministerie van EZ onderzoek uitgevoerd naar de reikwijdte van deze dekkingsproblematiek. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan worden binnenkort aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Mede naar aanleiding van dit thema is door het Ministerie van V&J nu het handelingsperspectief (‘wat als ik 112 niet kan bereiken?’) aangescherpt. Dit is gedaan omdat de slagingskans bij een noodoproep voor een deel beïnvloed kan worden door de beller zelf.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-112-niet-kan-bereiken.html

Kennis maakt het verschil
13 april 2015

Meerjaren-onderzoeksagenda

De ambulancezorg in Nederland investeert steeds meer in wetenschappelijk onderzoek. Onlangs is door de sectororganisatie, Ambulancezorg Nederland (AZN), een meerjaren-onderzoeksagenda opgesteld die de opmaat vormt naar nieuwe ontwikkelingen waaraan ook Ambulance Amsterdam de komende jaren wil bijdragen. De totstandkoming van een sectoraal meerjarenplan wordt de volgende stap.
 

Meerjarenplan
De ambulancesector wil met een meerjaren-onderzoeksagenda bijdragen aan kennisontwikkeling voor evidence based practice in de ambulancezorg. Doelen: de kwaliteit verbeteren en de sector verder professionaliseren. Om dit daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen, stellen de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)  Ambulancezorg, in 2015 samen een meerjarenplan op. Kennisontwikkeling en kennisdeling staan hierin centraal, thema´s waarbij de ambulancediensten in Nederland, AZN èn kennis- en onderwijsinstituten samen zullen moeten optrekken. Ook het inrichten van een onderzoekstructuur binnen de ambulancezorg is onderdeel van het meerjarenplan. Naar verwachting wordt het meerjarenplan in de eerste helft van 2015 vastgesteld.

Voor meer informatie, zie ook:

Maatregelen n.a.v. AEF-rapport
11 maart 2015

In vervolg op ons bericht van vorige week dinsdag 3 maart over het externe onderzoek door bureau AEF naar de koers van Ambulance Amsterdam, een evaluatie van het nieuwe bestuursmodel en de verbinding in de organisatie tussen directie, management/teamleiders, staf en personeel, is vandaag een persbericht uitgebracht over de bevindingen van de Raad van Commissarissen en de maatregelen die worden genomen.

Klik hier voor het persbericht.

Extern onderzoek afgerond: AEF-rapport beschikbaar
3 maart 2015

Vandaag heeft Ambulance Amsterdam de rapportage van het externe onderzoek dat in opdracht van de directie is uitgevoerd door bureau AEF ontvangen. Drie thema’s zijn onderzocht: de koers van Ambulance Amsterdam, een evaluatie van het nieuwe bestuursmodel en de verbinding in de organisatie tussen directie, management/teamleiders, staf en personeel. Het rapport wordt nu door directie en Raad van Commissarissen bestudeerd en op 11 maart verstaat de Raad van Commissarissen zich met de directie en de OR.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om het volledige rapport op te vragen.