Nieuwbouw ambulance standplaats bij BovenIJ ziekenhuis
9 juni 2015

Op maandag 8 juni ondertekenden Ambulance Amsterdam en het BovenIJ ziekenhuis een overeenkomst voor het realiseren van een standplaats voor ambulances bij het BovenIJ ziekenhuis. Met deze nieuwe vestiging zullen naar verwachting de aanrijtijden van ambulances verder verbeteren. Daarnaast wordt een intensivering in samenwerking tussen Ambulance Amsterdam en het BovenIJ ziekenhuis mogelijk.

Op de nieuwe standplaats is ruimte voor maximaal zes ambulances en één reservevoertuig. Direct na 8 juni wordt er gestart met het grondwerk op het achterterrein van het BovenIJ ziekenhuis. Ook wordt binnenkort de eerste paal geslagen. De oplevering van de nieuwe uitrijdpost is waarschijnlijk half oktober.

De overlast voor patiënten, medewerkers  en omwonenden van de nieuwe ambulancestandplaats zal naar verwachting beperkt blijven.

foto ondertekening ambulance

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Edwin van der Meer (BovenIJ ziekenhuis) en Jan Pierik  (Ambulance Amsterdam) tekenen voor nieuwbouw.

16e KinderBeestFeest
4 juni 2015
Vrijdag 5 juni a.s. zal voor de 16e keer het KinderBeestFeest in Artis plaatsvinden. Een jaarlijks terugkerend feest waarbij ruim 1500 chronisch zieken en/of gehandicapte kinderen met hun gezin een onvergetelijke avond hebben in de dierentuin. Tijdens het KinderBeestFeest kunnen deze kinderen voor een avond echt zichzelf zijn en even vergeten dat ze ziek zijn. De ruim 4000 gasten worden met behulp van alle hulpdiensten uit een zeer groot aantal regio's opgehaald vanuit de ziekenhuizen en instellingen in Noord Holland en Flevoland. Om dit vervoer veilig en snel te laten verlopen in de spits zal dit gebeuren met gebruik van toeters en bellen en onder begeleiding van politiemotoren. De reguliere noodhulp zal door het KinderBeestFeest nooit in het geding komen.  Meer dan 800 vrijwilligers van brandweer, ambulance, politie, KMAR, defensie, Rode Kruis, Reddingsbrigade, KNRM en diverse andere organisatie zetten zich hiervoor geheel belangeloos in. In totaal zijn bij het KinderBeestFeest ruim 1500 vrijwilligers betrokken. Ook de Ambulance Amsterdam neemt met ruim 50 collega's en diverse voertuigen deel aan het KinderBeestFeest.

Dus ziet u op vrijdag 5 juni tussen 16.00 en 23.00 een colonne voertuigen van hulpdiensten met kinderen en blije gezichten door de stad rijden, weet dan: “Niets aan de hand, maar ga wel aan de kant”.
 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinderbeestfeest.nl of https://youtu.be/7FrJLV0c9M4

 

 

Ambulance Amsterdam gaat over op zomerrooster
1 juni 2015

Per 6 juli a.s. hanteert Ambulance Amsterdam een zomerrooster. Dit houdt in dat er tijdelijk minder ambulances beschikbaar zijn in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, met name op de ‘stille uren’. In totaal gaat het om een capaciteitsreductie van  gemiddeld 5%, variërend over dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten.

 Nauwgezet wordt toegezien op de effecten hiervan en zo nodig bijgestuurd. Geen negatieve gevolgen worden verwacht m.b.t. de tijdsprestaties; zoals wettelijk ook is voorgeschreven blijft het streven gehandhaafd om in ten minste 95% van het spoedvervoer binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Mede doordat het in de zomerperiode minder druk is met besteld vervoer zoals overplaatsingen, maakt dit een zomerrooster mogelijk.

Een zomerrooster is inmiddels ook om budgettaire redenen noodzakelijk. Een relatief grotere vraag naar ambulancecapaciteit in voor- en najaar o.a. vanwege diverse evenementen, legt een (te) groot beslag op de beschikbare financiële middelen. Keuzes zoals nu de introductie van een zomerrooster zijn dan ook onvermijdelijk.

Landelijke acties cao-onderhandelingen
8 mei 2015

Vanaf maandag 11 mei 8.00 uur zijn er landelijke acties aangekondigd i.v.m. onderhandelingen over een nieuwe ambulancezorg-cao. Naar verwachting krijgt ook Ambulance Amsterdam hierdoor te maken met stiptheidsacties. Dit kan leiden tot een langere wachttijd bij de planbare ambulancezorg, maar heeft geen effect op de acute ambulancezorg. Spoedeisende ambulancezorg blijft dan ook normaal gewaarborgd.

Met excuses voor eventuele ongemakken, wordt getracht overlast tot een minimum te beperken.

112 app
8 mei 2015

In de media verschenen deze week berichten over een nieuwe 112-app. De 112-app is een initiatief van de Stichting Landelijke SOS Alarm Hulpdienst en niet van de overheid. De officiële hulpdiensten, waaronder dus ook de ambulancezorg, kunnen alleen worden gealarmeerd door te bellen met het alarmnummer 112. Dit heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten. De komende tijd zal dan ook landelijk bezien dienen te worden wat dit, op zichzelf sympathieke, burgerinitiatief voor gevolgen heeft in het gebruik van het alarmnummer 112.