Volledige ontruiming VUmc
8 september 2015

Vanwege de wateroverlast bij het VUmc, wordt het VUmc geheel ontruimd. Van alle patiënten wordt naar verwachting ongeveer de helft per ambulance overgeplaatst, d.w.z. ongeveer 350 personen. Dit gebeurt rustig en beheerst en neemt naar verwachting nog de hele dag in beslag.  Zoals eerder bekend is gemaakt, is hiertoe sinds vanochtend opgeschaald en zijn er ook extra ambulances van buiten onze regio beschikbaar.

De ontruiming heeft ook gevolgen voor het reguliere Besteld Vervoer van en naar overige zorginstellingen. Vertraging in de uitvoering daarvan, of zelfs uitstel, valt niet uit te sluiten. I.v.m. met de ontruiming van het VUmc zijn de lopende cao-acties in ieder geval tot woensdag 9 september 12.00 uur opgeschort.

Het spoedvervoer ondervindt naar verwachting geen hinder van de ontstane situatie.

Opschaling door wateroverlast
8 september 2015

Door een vanochtend gesprongen waterleiding bij het VUmc is er inmiddels sprake van een GRIP-situatie, d.w.z. dat er opgeschaald wordt i.v.m. (mogelijk) direct noodzakelijke overplaatsingen van patiënten per ambulance vanuit het VUmc. Dat betekent dus veel ambulances ter plaatse en ook dat dit effect heeft op het reguliere Besteld Vervoer van en naar overige zorginstellingen. Vertraging in de uitvoering daarvan, of zelfs uitstel, valt vandaag niet uit te sluiten.

Het spoedvervoer ondervindt naar verwachting geen hinder van de nu ontstane situatie.

Succesvolle HKZ / VMS audit!
27 augustus 2015

Deze week heeft Ambulance Amsterdam haar jaarlijkse externe audit gehad in het kader van de HKZ (kwaliteit) en VMS (Veiligheid Management) certificering. Twee auditoren van Lloyds hebben diverse afdelingen (zowel ambulancezorg, meldkamer als staf en ondersteuning) bezocht en vele gesprekken gevoerd.

Tijdens deze bezoeken kijken de auditoren naar de ontwikkelingen in de organisatie en naar de mate waarin Ambulance Amsterdam voldoet aan de geldende kwaliteit -en veiligheidseisen. De auditoren stellen vast dat met enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit wordt gewerkt aan het leveren van zorg. Er zijn tijdens deze audit geen afwijkingen of tekortkomingen vastgesteld! Een geconstateerde afwijking van een bezoek in maart blijft openstaan. Dit betekent niet dat er achterover geleund kan worden. Op verschillende vlakken zijn nog verdere ontwikkel stappen mogelijk zoals het beter benutten van onze verbeter systematiek zoals interne audits en risico analyses bv. op basis van een Meld & Verbeter meldingen of een klacht. Een advies dat Ambulance Amsterdam graag ter harte neemt en zal gaan oppakken. 

De keuze van de directie om een nadere, verdiepende oorzaken analyse te doen naar aanleiding van diverse rapporten wordt door de auditoren als een goede koers betiteld en gezien als een bewijs voor de ontwikkeling die de organisatie aan het doormaken is.

Deze audit laat hiermee een mooi resultaat zien. Wij zijn blij met de complimenten en feliciteren ieder met dit mooie resultaat.

Jan Pierik

Werkonderbreking besteld vervoer: woensdag 26 augustus, 11.00 tot 15.00 uur
24 augustus 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg.

Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg. 

De vakbonden hebben voor woensdag 26 augustus 2015 een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam. Dit betekent dat in het tijdvak 11.00 tot 15.00 uur er geen besteld vervoer verreden zal worden.

Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2 vervoer) gegarandeerd.

Bovenstaande betekent dat op woensdag 26 augustus a.s. het bestelde (planbare) ambulance vervoer ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 10.00 tot 15.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen bestelde ritten aannemen.

De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 15.00 uur enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk om tijdig de door u noodzakelijk geachte maatregelen in uw organisatie te treffen zodat het logistieke proces in uw organisatie zo min mogelijk wordt beïnvloed en getroffen door het niet beschikbaar hebben van planbare ambulancezorg.

 

Fantastische Canal Pride 2015
4 augustus 2015

Ambulance Amsterdam heeft als eerste ambulancedienst in de wereld (of in ieder geval van Nederland) meegevaren met de Canal Pride 2015! Wij voeren mee om actief onze solidariteit te betuigen aan elke HLTB. De reacties van het publiek waren overweldigend en hartverwarmend. Wij willen iedereen die op een positieve manier heeft gereageerd en dit feest mogelijk heeft gemaakt bedanken.

Het was fantastisch!
 

Canal Pride 2015

Ambulance Amsterdam - boot