Kennis maakt het verschil
13 april 2015

Meerjaren-onderzoeksagenda

De ambulancezorg in Nederland investeert steeds meer in wetenschappelijk onderzoek. Onlangs is door de sectororganisatie, Ambulancezorg Nederland (AZN), een meerjaren-onderzoeksagenda opgesteld die de opmaat vormt naar nieuwe ontwikkelingen waaraan ook Ambulance Amsterdam de komende jaren wil bijdragen. De totstandkoming van een sectoraal meerjarenplan wordt de volgende stap.
 

Meerjarenplan
De ambulancesector wil met een meerjaren-onderzoeksagenda bijdragen aan kennisontwikkeling voor evidence based practice in de ambulancezorg. Doelen: de kwaliteit verbeteren en de sector verder professionaliseren. Om dit daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen, stellen de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)  Ambulancezorg, in 2015 samen een meerjarenplan op. Kennisontwikkeling en kennisdeling staan hierin centraal, thema´s waarbij de ambulancediensten in Nederland, AZN èn kennis- en onderwijsinstituten samen zullen moeten optrekken. Ook het inrichten van een onderzoekstructuur binnen de ambulancezorg is onderdeel van het meerjarenplan. Naar verwachting wordt het meerjarenplan in de eerste helft van 2015 vastgesteld.

Voor meer informatie, zie ook:

Maatregelen n.a.v. AEF-rapport
11 maart 2015

In vervolg op ons bericht van vorige week dinsdag 3 maart over het externe onderzoek door bureau AEF naar de koers van Ambulance Amsterdam, een evaluatie van het nieuwe bestuursmodel en de verbinding in de organisatie tussen directie, management/teamleiders, staf en personeel, is vandaag een persbericht uitgebracht over de bevindingen van de Raad van Commissarissen en de maatregelen die worden genomen.

Klik hier voor het persbericht.

Extern onderzoek afgerond: AEF-rapport beschikbaar
3 maart 2015

Vandaag heeft Ambulance Amsterdam de rapportage van het externe onderzoek dat in opdracht van de directie is uitgevoerd door bureau AEF ontvangen. Drie thema’s zijn onderzocht: de koers van Ambulance Amsterdam, een evaluatie van het nieuwe bestuursmodel en de verbinding in de organisatie tussen directie, management/teamleiders, staf en personeel. Het rapport wordt nu door directie en Raad van Commissarissen bestudeerd en op 11 maart verstaat de Raad van Commissarissen zich met de directie en de OR.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om het volledige rapport op te vragen. 

Tijdsprestaties flink verbeterd
6 februari 2015

Ondanks de relatief hoge werkdruk en een nog steeds toenemende vraag naar ambulancezorg is Ambulance Amsterdam er in het laatste kwartaal van 2014 in geslaagd om meer spoedritten dan het jaar ervoor op tijd uit te voeren. Duidelijk is dat er sprake is van een opgaande lijn. Het percentage spoedritten dat binnen 15 minuten na melding ter plaatse was, steeg van gemiddeld net onder de 92% in het laatste kwartaal van 2013 naar bijna 94% in het laatste kwartaal van 2014.

Hoewel de definitieve cijfers nog niet vaststaan, is hiermee sprake van een aanzienlijke verbetering, die in 2015 naar verwachting verder kan doorzetten. In de loop van het jaar zal dan pas goed merkbaar worden wat het effect is van een aantal aanpassingen in de wijze van aansturing op de Meldkamer Ambulancezorg en van de huidige gefaseerde uitbreiding van de capaciteit op de weg.  Eind 2015 wordt de uitrol hiervan afgerond.

Ambulance Amsterdam verricht jaarlijks ruim 100.000 inzetten waarvan ongeveer 60% met spoed.

Een gezond 2015 gewenst!
30 december 2014

Ambulance Amsterdam wenst iedereen een gezond 2015 toe; het liefst een jaar waarin gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt vermeden of in ieder geval wordt beperkt. Mocht onze inzet daarbij noodzakelijk zijn: wij zijn er klaar voor!