Werkonderbreking, donderdag 1-10, 12.00-16.00 uur
28 september 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg.

Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg.

De vakbonden hebben voor donderdag 1 oktober een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam. Dit betekent dat in het tijdvak 12.00 tot 16.00 uur er geen besteld ambulancevervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2-urgentie) gegarandeerd.

Bovenstaande betekent dat donderdag 1 oktober het besteld (planbare) ambulancevervoer ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 12.00 tot 16.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 16.00 uur enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met deze werkonderbreking en tijdig door u eventueel noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zodat u zo min mogelijk ongemak ervaart van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van besteld vervoer mogelijkheden.

Werkonderbreking op 23-9 en 24-9, 10.00-14.00 uur
22 september 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg landelijk actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg.

Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg. 

De vakbonden hebben voor woensdag 23 september en donderdag 24 september een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam. Dit betekent dat in het tijdvak 10.00 tot 14.00 uur er geen besteld vervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2 vervoer) gegarandeerd.

Bovenstaande betekent dat op beide dagen het besteld (planbare) ambulancevervoer ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 10.00 tot 14.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen besteld vervoer opdrachten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 14.00 uur enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk, voor zover van toepassing, om rekening te houden met de werkonderbreking en tijdig de door u noodzakelijk geachte maatregelen in uw organisatie te treffen zodat het logistieke proces in uw organisatie zo min mogelijk wordt beïnvloed door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van ambulancezorgcapaciteit voor besteld vervoer.

Terugkeer naar VUmc
21 september 2015

Precies twee weken na de ontruiming van het Vmc vanwege wateroverlast, worden dinsdag 22 september eerder uitgeplaatste patiënten weer terug opgenomen. Ook worden intussen elders opgenomen patiënten, maar die vanwege hun aandoening in het VUmc moeten komen te liggen, overgeplaatst. In totaal gaat het om 51 patiënten die per ambulance vervoerd moeten worden, waaronder ook diverse IC-patiënten. Ten behoeve van de benodigde vervoerscapaciteit worden zes extra ambulances ingezet.

Midden deze week wordt ook de heropening van de SEH van het VUmc verwacht en daarmee een verdere normalisatie van de patiëntvervoersstromen.

Gedeeltelijke opschorting cao-acties
17 september 2015

Vanwege de tijdelijke sluiting van de SEH en het beddenhuis van het VUmc, hebben de vakbonden op verzoek van Ambulance Amsterdam besloten de cao-acties bij de ambulancezorg in de regio Amsterdam voorlopig gedeeltelijk op te schorten tot maandag 21 september 12.00 uur. Dit ter voorkoming van stagnatie in de doorstroom van patiënten in de acute zorg.

Werkonderbreking maandag 14 september 2015 10.00-14.00 uur
10 september 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg.

Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg. 

De vakbonden hebben voor maandag 14 september a.s. een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam. Dit betekent dat in het tijdvak 10.00 tot 14.00 uur er geen besteld vervoer verreden zal worden. Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2 vervoer) gegarandeerd.

Bovenstaande betekent dat op maandag 14 september a.s. het bestelde (planbare) ambulance vervoer ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 10.00 tot 14.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen bestelde ritten aannemen. De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 14.00 uur enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk om tijdig de door u noodzakelijk geachte maatregelen in uw organisatie te treffen zodat het logistieke proces in uw organisatie zo min mogelijk wordt beïnvloed en getroffen door het niet beschikbaar hebben van planbare ambulancezorg.