112 app
8 mei 2015

In de media verschenen deze week berichten over een nieuwe 112-app. De 112-app is een initiatief van de Stichting Landelijke SOS Alarm Hulpdienst en niet van de overheid. De officiële hulpdiensten, waaronder dus ook de ambulancezorg, kunnen alleen worden gealarmeerd door te bellen met het alarmnummer 112. Dit heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten. De komende tijd zal dan ook landelijk bezien dienen te worden wat dit, op zichzelf sympathieke, burgerinitiatief voor gevolgen heeft in het gebruik van het alarmnummer 112.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
4 mei 2015

Ambulance Amsterdam is klaar voor de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. We zijn betrokken bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Daarnaast neemt een aantal medewerkers van Ambulance Amsterdam deel aan de herdenkingsbijeenkomst bij het Homomonument. Aansluitend rekenen wij op een rustige en feestelijke Bevrijdingsdag in de regio waarbij de paraatheid van Ambulance Amsterdam is aangepast op de verwachte zorgvraag. 

Koninklijke onderscheidingen!
24 april 2015

In het kader van Koningsdag en onder het toeziend oog van hun echtgenotes, familie, leidinggevenden, collega’s en vele andere belangstellenden, zijn twee medewerkers van Ambulance Amsterdam vanochtend op de gemeentehuizen van Diemen, respectievelijk Hoofddorp, Koninklijk onderscheiden als ‘lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Ambulance Amsterdam feliciteert hen van harte met hun Koninklijke Onderscheiding en is trots op haar medewerkers!

Klaar voor Koningsdag
23 april 2015

Ambulance Amsterdam is gereed om de ambulancezorg op Koningsdag 2015 goed te laten verlopen. De paraatheid is er op afgestemd; het draaiboek ligt klaar. Uiteraard wordt gehoopt op een ‘rustige’ dag met relatief weinig ambulance-inzetten. We wensen iedereen in ieder geval een leuke Koningsdag toe!

Wat kan ik doen als ik alarmnummer 112 niet kan bereiken?
13 april 2015

Vorig jaar zijn er in de media diverse berichten verschenen over dekkingsproblematiek in relatie tot de mobiele bereikbaarheid van 112. Naar aanleiding van die berichten hebben Agentschap Telecom en TNO in opdracht van het Ministerie van EZ onderzoek uitgevoerd naar de reikwijdte van deze dekkingsproblematiek. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan worden binnenkort aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Mede naar aanleiding van dit thema is door het Ministerie van V&J nu het handelingsperspectief (‘wat als ik 112 niet kan bereiken?’) aangescherpt. Dit is gedaan omdat de slagingskans bij een noodoproep voor een deel beïnvloed kan worden door de beller zelf.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-112-niet-kan-bereiken.html