Ambulance Amsterdam opent de beurs op de dag van 112
11 februari 2020

Een delegatie van Ambulance Amsterdam heeft vanochtend stipt om 09.00 de aandelenbeurs Euronext aan het beursplein in Amsterdam geopend. Tijdens de ceremonie die dagelijks plaatsvindt mocht Astrid Brugman, Hoofd operatie, op de gong slaan. 

Dag van 112
De beurs heeft Ambulance Amsterdam uitgenodigd omdat het 11 februari de Europese Dag van alarmnummer 112 is. 

Bekijk de video.

Openingbeurs

Fijne en veilige jaarwisseling gewenst!
30 december 2019

Ambulance Amsterdam staat klaar om de ambulancezorg tijdens de jaarwisseling in onze regio's goed te laten verlopen. Uiteraard hopen we op een feestelijke oudjaarsdag en -nacht met zo min mogelijk ambulance-inzetten.We wensen iedereen een goed nieuwjaar toe!

kerst 002

Het HART vervoert patiënten met categorie A-ziekte in strikte isolatie
21 november 2019

Het Hazard Area Response Team (HART) heeft de Nederlandse tropenartsen die besmet zijn geraakt met het lassavirus in strikte isolatie vervoerd. Het team heeft de juiste kennis en materialen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen om goed voorbereid te zijn op dergelijk vervoer en om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid.  

Gestationeerd
Het HART is gestationeerd bij ambulancepost Hoofddorp van Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland. Het HART verzorgt onder andere het vervoer van patiënten met een mogelijke infectieziekte (categorie A-ziekte), waarbij strikte isolatie nodig is.

Werkwijze
Het HART bestaat uit 20 leden en is 24/7 inzetbaar. Het team wordt ondersteund door een eigen Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) en traint elke zes weken. Dit is noodzakelijk zodat elke stap in de procedure strak kan worden gevolgd. Het HART traint ook met ketenpartners zoals defensie, brandweer en politie om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Voor het vervoer van besmette patiënten (categorie A) in strikte isolatie wordt het HART bovenregionaal ingezet. Dat wil zeggen dat het HART ook voor 14 andere ambulancediensten in Nederland dit vervoer verzorgt.

Achtergrond
Het HART is opgericht nadat Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland in 2014 het vervoer van een patiënt met Ebola verzorgden. Nadat de Ebola-epidemie ten einde was, hebben de organisaties ervoor gekozen om de opgedane kennis en middelen te behouden en in te zetten voor vervoer van besmette patiënten en voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Inzet Special Operations Respons Team (SORT)
25 oktober 2019

Afgelopen woensddag werd het SORT team aanrijdend naar een evenement gealarmeerd voor het schietincident op het Hugo de Grootplein. Hier leest u het persbericht van Ambulance Amsterdam.

Uniek voertuig voor het Hazard Area Response Team
19 september 2019

Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland maken sinds kort gebruik van een hulpverleningsvoertuig dat uniek is in Nederland. Het voertuig wordt ingezet door het Hazard Area Response Team (HART) dat is gestationeerd bij ambulancepost Hoofddorp.

Inzet HART
Het HART verzorgt en ontsmet, in nauwe samenwerking met de brandweer, zwaargewonde slachtoffers met mogelijke blootstelling aan Chemische, Biologische, Radioactieve of Nucleaire stoffen (het zogeheten CBRN-spectrum). Denk aan incidenten in de industrie, wegvervoer en aanslagen. Ook verzorgen ze het vervoer van patiënten met een mogelijke infectieziekte (categorie A-ziekte) zoals Ebola, waarbij strikte isolatie nodig is. Het unieke aan dit team is dat het bij CBRN-incidenten twee hulpverleners heeft werken in de zogeheten ‘hotzone’ (de meest gevaarlijke zone). In nauwe samenwerking met de brandweer kan meteen triage worden gedaan en acute zorg worden verleend aan patiënten. Het team heeft de juiste kennis en materialen zoals specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen om goed voorbereid te zijn op dergelijke ernstige en schadelijke incidenten.

HART voertuig met luifel

interieur

Voertuig
Het HART-voertuig is speciaal ingericht om een team van 6 personen snel naar een incident te rijden. Er zijn 6 zitplekken, 6 portofoons, een ontsmetting/verzorgingstent, een eigen warm watervoorziening, een omkleedcabine en uitrusting die zo goed als overeenkomt met een spoedambulance. Dit voertuig vervoert in principe geen patiënten. Het voertuig levert ter plaatse de faciliteiten om zwaargewonde slachtoffers die besmet zijn geraakt  van medische zorg te kunnen voorzien.  De tent kan dus functioneren als een medische behandelpost. Na behandeling en ontsmetting gaan patiënten schoon naar het ziekenhuis. Dit vervoer wordt door een reguliere ambulance gedaan. 

Tent en pakken

Training
Het HART bestaat uit 20 leden die elke zes weken trainen. Dit is noodzakelijk zodat elke stap in de procedure strak kan worden gevolgd. Dit omdat de kleinste fout, de grootste gevolgen kan hebben. Het HART traint ook met ketenpartners zoals defensie, brandweer en politie om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Werken tijdens een CBRN-incident is namelijk teamsport.

Werkwijze
Het HART is 24/7 inzetbaar. De opkomst is 30/45 minuten. Een team bestaat uit 1 inzetleider, 4 verzorgers en 1 cleaner en wordt ondersteund door een eigen Medisch Manager Ambulancezorg (MMA). Voor het vervoer van besmette patiënten (categorie A) in strikte isolatie wordt het HART bovenregionaal ingezet. Dat wil zeggen dat het HART ook voor 14 andere ambulancediensten in Nederland dit vervoer verzorgt.

Achtergrond
Het HART is opgericht nadat Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland in 2014 het vervoer van een patiënt met Ebola verzorgden. Nadat de Ebola-epidemie ten einde was, hebben de organisaties ervoor gekozen om de opgedane kennis en middelen te behouden en in te zetten voor vervoer van besmette patiënten en voor incidenten met gevaarlijke stoffen.