Nieuwe standplaats in Amsterdam-west

5 juli 2013

Medio 2014 zal Ambulance Amsterdam een nieuwe vestiging openen in Amsterdam-west bij het Sint Lucas Andreasziekenhuis. Met deze extra standplaats kunnen snellere aanrijtijden binnen ons verzorgingsgebied worden gerealiseerd. Tevens geldt de locatie als versterking van de acute zorgketen: Ambulancezorg-Huisartsenpost-SEH. In de nieuwbouw kunnen maximaal 6 ambulances (en 1 reserve) gestationeerd worden.