Brandweer en ambulance verstevigen samenwerking

24 juni 2013

Brandweer Purmerend verstevigt de samenwerking met de Ambulance Amsterdam. Deze maand besloten zij een duurzame stagerelatie met elkaar aan te gaan, om elkaar meer inzicht te geven in elkaars werkwijze. Om dit te bereiken lopen verpleegkundige van de ambulancedienst en repressief leidinggevenden van de brandweer mee tijdens een reguliere dienst van de andere partij. Het uiteindelijk doel is een optimale samenwerking realiseren, wat resulteert in de juiste hulpverlening voor de burger. In het najaar vindt de eerste stagedag plaats.

Beide partijen willen meer inzicht verkrijgen in elkaars werkwijze. Werkprotocollen, procedures en casusbesprekingen komen aan de orde tijdens zo'n stagedag. Hiervoor is een stageboek ontworpen. Zo weten zij precies wat zij van elkaar kunnen verwachten in de samenwerking. De opgedane kennis en ervaringen worden geregistreerd. Leerpunten komen terug in oefeningen en bijscholingsmomenten.

Samenwerking

Tijdens een incident werken brandweer en ambulancedienst intensief samen. Denk hierbij aan verkeersongevallen, waterongevallen, brand of situaties met gevaarlijke stoffen. In bepaalde gevallen betreft dit het beschikbaar stellen van materieel. Ook werken zij preventief samen: elkaar voorbereiden op incidenten en gezamenlijk oefenen.
brandweer en ambulance