Uitstekend gebruik C2000 door ambulancezorg op Kroningsdag

4 juni 2013

De troonswisseling maakte van 30 april 2013 een zeer grootschalig evenement. Vanuit het perspectief van het C2000-verbetertraject waren velen benieuwd naar de ervaringen rond het gebruik van C2000 op deze dag. Dit artikel geeft een globale indruk.

Aanloop 30 april
In de aanloop naar 30 april stemden de disciplines onderling af over verdeling van capaciteit, etherdiscipline en regie. Capaciteit (ruimte op het netwerk) vormde een uitdaging omdat nog niet alle disciplines hun verbindingsschema's gesaneerd hadden zoals ambulancezorg dat wel gedaan had. Als gevolg hiervan moest de capaciteit tijdelijk worden uitgebreid en moesten verbindingsschema's worden aangepast. Ambulancezorg behield haar standaardwijze van communiceren omdat Ambulancezorg Nederland (AZN) de benodigde verbeteringen, zoals het werken met één gespreksgroep per ambulance, al ruim van tevoren had doorgevoerd.

Extra technische aanpassingen
Naast capaciteitsuitbreiding werden enkele andere technische aanpassingen aan het netwerk gedaan, zoals gebruik van extra Tetra netwerken en voortdurende monitoring van het gebruik. Uit verschillende onderzoeken was immers bekend hoe belastend onjuist schakelen, meeluisteren en slechte etherdiscipline zijn. Op basis van deze kennis en met gebruikmaking van de nieuwe opleidingsmaterialen uit het Portogewoon traject zijn medewerkers in Amsterdam met spoed bijgeschoold. AZN nam de regie bij het landelijk verspreiden van de door Ambulancezorg Amsterdam opgestelde tijdelijke procedure 'Schakelen naar AAM-INMELD13', compleet met de nieuwste animaties uit het opleidingsprogramma Portogewoon.
 
Op 30 april
Tijdens de troonswisseling en Koningsvaart is het netwerk gemonitord vanuit het hoofdbureau van Politie in Amsterdam. Daar bemande een multidisciplinaire bezetting van politie, brandweer en ambulancezorg, ondersteund door het Netwerk Management Centrum, twee C2000 monitorposities, zodat bij problemen direct kon worden ingegrepen. Het team controleerde onder meer of de juiste gespreksgroepen werden gebruikt. Het had mandaat van het ministerie van V&J om randapparatuur uit het netwerk te halen wanneer eindgebruikers niet conform de voorgeschreven verbindingsschema's handelden. Het team kon real-time aangeven welke randapparatuur verkeerd geschakeld was, maar bijvoorbeeld ook wat het effect was van de Koningsvaart op de communicatie in de buurregio Zaanstreek-Waterland. Het bleek dat behoorlijk wat apparaten verkeerd waren ingesteld wat uiteindelijk resulteerde in het verwijderen uit het netwerk van tientallen randapparaten. Ambulancezorgmedewerkers bleken echter prima op de hoogte van de geldende procedures en hoefden nauwelijks te worden gecorrigeerd.
 
Conclusie
Gedurende de hele dag heeft het C2000 netwerk goed gefunctioneerd, er waren nagenoeg geen capaciteitsproblemen ('busy's'). Naast een goede voorbereiding en samenwerking werpt ook het implementeren van de diverse verbetermaatregelen duidelijk haar vruchten af.
 
Vragen of meer informatie?
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Roger Weimar, projectleider C2000 bij AZN, via 06 102 08 575.

AZN Nieuwsbrief | mei 2013