Eerste ervaringen Acuut Zorgportaal positief!

2 mei 2013

Sinds september vorig jaar worden stops in het verzorgingsgebied van de Meldkamer Ambulance Amsterdam gemeld via het Acuut Zorgportaal. Deze webapplicatie is ontwikkeld naar aanleiding van de gezamenlijke notitie van de ROAZ regio's van het VUmc en het AMC over het melden en communiceren van de verschillende stops. Na een positieve evaluatie door de eindgebruikers in november zijn er nieuwe verbeteringen doorgevoerd en staan we aan de vooravond om de applicatie ook bij de andere meldkamers en ziekenhuizen uit de provincies Noord-Holland en Flevoland te implementeren.

Verbeterpunten

Automatisch aflopen

In de ontwikkelfase van het Acuut Zorgportaal is ervoor gekozen dat een ziekenhuis een stop zelf moet opheffen in het systeem. Meerdere signalen hebben laten zien dat stop tijdens de praktijktest onnodig lang in het systeem bleven staan. Om die reden is de software inmiddels aangepast. Nu is het zo dat wanneer de ingevoerde einddatum en –tijd bereikt is de stop automatisch uit het Acuut Zorgportaal wordt gehaald. Een kwartier voor het verstrijken van die eindtijd wordt het ziekenhuis gewaarschuwd zodat de stop eventueel nog verlengd kan worden.

Mailfunctie

Vanuit verschillende ziekenhuizen was de wens om automatisch een mail te versturen wanneer een niet geplande stop is gemeld. Reden hiervoor is bijvoorbeeld dat de Raad van Bestuur zo snel mogelijk wil weten dat er een stop gemeld is om daarmee direct na te kunnen gaan of de interne procedure rondom het afkondigen van zo'n stop correct is verlopen. Eind vorige maand is deze aanpassing in de software doorgevoerd.

Verdere  uitrol

Na de succesvolle praktijktest bij de meldkamer Amsterdam staan ook de andere meldkamers uit Noord-Holland en Flevoland enthousiast tegenover implementatie van deze applicatie. De verdere uitrol wordt gecoördineerd vanuit bureau TraumaNet AMC en Netwerk Acute Zorg, regio VUmc. Binnenkort wordt er een gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd voor zowel ziekenhuizen als meldkamers uit beide regio's. Naast de verdere uitrol in onze eigen regio wordt er vanuit NICTIZ ingezet op verdere implementatie bij andere regio's. Hierdoor zijn al diverse bijeenkomsten georganiseerd. Hierdoor komt er niet alleen regionaal, maar ook landelijk inzicht in de beschikbare capaciteit in de ziekenhuizen. Dit alles met maar één doel, namelijk ervoor zorgen dat de patiënt die acute zorg nodig heeft gedurende 7 x 24 uur zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt.