Troonswisseling

19 april 2013

Op 28 januari 2013 heeft Hare Majesteit de Koningin in een officiële toespraak aangekondigd af te zullen treden.

De troonsafstand van de Koningin en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zal op 30 april 2013 (Koninginnedag) in respectievelijk het Koninklijk Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk in Amsterdam plaatsvinden.
Koninginnedag staat bekend als een van de grootste en meest kleurrijke feesten in Nederland, en vooral in Amsterdam. De aankondiging dat deze speciale dag in 2013 ook in het teken staat van het officiële programma van de abdicatie en inhuldiging, houdt in dat de stad niet alleen wereldwijd op de voet gevolgd zal worden, maar dat het ook voor iedereen in Amsterdam een heel bijzondere gelegenheid zal zijn.
Van de hulpdiensten, dus ook van Ambulance Amsterdam, de GHOR-functionarissen en van ketenpartners, wordt rondom de Troonswisseling en de viering van Koninginnedag de nodige extra inspanning verwacht.
Inmiddels zijn voor de periode 28 april tot en met 1 mei de nodige extra maatregelen in voorbereiding en grotendeels ook reeds getroffen. Gedurende de drie dagen rond de troonswisseling is er sprake van een verhoogde opschalingsfase (GRIP 4). Dat betekent dat zowel de bezetting van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) maximaal is en er (nog) meer ambulances dan al gebruikelijk is op Koninginnedag op verschillende plaatsen in en rond de stad beschikbaar zijn.
Voor meer informatie over de het verloop van alle dagen rond de troonswisseling wordt verwezen naar de woordvoering vanuit het Stadhuis van Amsterdam.