Symposium ‘Durf te melden’

9 september 2019

Op vrijdag 11 oktober organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest het symposium ‘Durf te melden’ over Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit aanpakken vergt moed, willen en kunnen.

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor medewerkers van hulp- en zorgorganisaties die regelmatig met signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in aanraking komen en meer willen weten over hoe je dit zorgvuldig meldt en aanpakt. Diverse sprekers zoals een ervaringsdeskundige, een jurist, een zedenrechercheur en een geriater nemen u mee in casuïstiek, regels omtrent melden, de AVG, praktijkvoorbeelden en nog veel meer.

Veel meer meldingen
Een van de praktijkvoorbeelden komt van Ambulance Amsterdam. De implementatie van de nieuwe meldcode, de aandacht ervoor bij scholing en het huidige werkproces, hebben eraan bijgedragen dat medewerkers van Ambulance Amsterdam veel meer, veel eerder en veel sneller zorgelijke situaties melden.

Aandachtsfunctionarissen
Er zijn bij Ambulance Amsterdam sinds 2018 vier speciaal getrainde aandachtsfunctionarissen werkzaam, die via de meldkamer 24/7 oproepbaar zijn voor advies en overleg. Een van de voordelen van deze bereikbaarheid is, dat medewerkers laagdrempeliger durven te overleggen over zorgelijke signalen. Doordat de aandachtsfunctionarissen ook werkzaam zijn als ambulanceverpleegkundige of -chauffeur, kunnen zij zich goed inleven in de situatie waar het meldend ambulanceteam zich op dat moment in bevindt.

Zeer diverse situaties
Zorgelijke situaties die de ambulanceprofessionals signaleren zijn zeer divers. Hierbij kun je denken aan huiselijk geweld, waarbij de kinderen getuige zijn van geweld tussen de ouders of zelf lichamelijk letsel oplopen door toedoen door een van de ouders. Of situaties waarbij oudere mensen betrokken zijn, zoals een partner, die zich na 40 jaar huwelijk ineens agressief uit in verband met  geestelijke problematiek zoals dementie.

Waar er in het verleden over een heel jaar slechts drie zorgelijke situaties zijn geregistreerd, is dit aantal vorig jaar opgelopen tot in totaal 114. In het eerste half jaar van 2019 zijn er zelfs al meer dan 150 registraties geweest. Wanneer zorgelijke situaties gemeld worden, krijgen slachtoffers van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in ieder geval een kans op een betere leefsituatie zonder geweld.

Symposium ‘Durf te melden’
Datum:
vrijdag 11 oktober
Tijdstip: inloop 09.00 uur. Programma loopt van 09.30 - 16:00 uur.
Locatie: De Meervaart in Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Meld u hier aan.

Melden