Ondernemings-kamer: Onderzoek bij Ambulance Amsterdam onnodig

19 oktober 2018

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft besloten dat een onderzoek bij Ambulance Amsterdam onnodig is. De vakbond FNV Zorg & Welzijn had om zo’n onderzoek gevraagd. De Ondernemingskamer heeft zijn besluit vandaag, vrijdag 19 oktober, bekend gemaakt.

De directie van Ambulance Amsterdam is blij met het besluit van de Ondernemingskamer. “Dat betekent dat we onze energie samen met al onze collega’s kunnen blijven steken in het verder versterken van onze organisatie en de zorg voor onze patiënten”, zegt directeur Frans Sier.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het Meerjarenbeleidsplan ‘609 & 95%’ dat nu in uitvoering is, om in 2020 alle (609) diensten met eigen personeel te bezetten en minimaal 95 procent te scoren bij het behalen van de aanrijtijden. Het is fijn dat we nu vooruit kunnen kijken en geen energie hoeven te stoppen in zaken uit het verleden”, aldus Sier.

Advocaat mr. Chris Nekeman, die optrad namens Ambulance Amsterdam, zegt dat de Ondernemingskamer in haar beschikking alle twijfels die FNV naar voren heeft gebracht, niet deelt. “Sterker nog: over de vele verwijten die de FNV over het beleid heeft geuit, oordeelt de Ondernemingskamer dat de achtereenvolgende directies adequaat hebben gehandeld. Het feit dat een bedrijf bepaalde doelstellingen - bijvoorbeeld op het gebied van personele bezetting en aanrijtijden - niet haalt, wil niet zeggen dat het beleid onjuist was of dat er sprake is van een structurele zorgwekkende situatie.”

De directie van Ambulance Amsterdam voelt zich gesteund door de uitspraak van de Ondernemingskamer dat er geen aanleiding is om een dergelijk tijdrovend en kostbaar enquête onderzoek uit te voeren. De Ondernemingskamer spreekt in het vonnis op meerdere punten uit dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan het gevoerde beleid en veroordeelt FNV ook tot het betalen van de proceskosten.