Planbare Ambulancezorg

3 november 2017

Medio oktober heeft Ambulance Amsterdam via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) alle zorginstellingen (incl. huisartsen en verloskundigen) in onze regio ingelicht dat wij per 1 november 2017 de planbare ambulancezorg buiten kantooruren en in de weekenden moeten gaan reduceren om voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor spoedeisende zorgvragen. Alle zorginstellingen, huisartsen en verloskundigen hebben hier in oktober ook een brief over ontvangen.

Daarnaast is het van belang dat aanvragers ook een helder en eenduidig beeld hebben van de criteria die gelden voor het aanvragen van planbare ambulancezorg. Om aanvragers in deze informatie goed te voorzien is door Ambulance Amsterdam een folder ontwikkeld. Deze (digitale) folder wordt verzonden naar alle zorginstellingen, huisartsen en verloskundigen in ons verzorgingsgebied.

Wij hopen hiermee dat er vooral kritisch gekeken wordt of (planbare) ambulancezorg noodzakelijk is.