Publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ eindigt

31 juli 2017

Na 4,5 jaar landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ (dmvda), is het formele einde van de campagne in zicht. Met de Azn-uitgave ‘De mensen van de ambulance? Die redden levens!’ wordt teruggekeken op de aanleiding, doelstellingen, feiten, achtergronden, resultaten en reacties op de campagne.

Informatie over ambulancezorg is en blijft belangrijk. Om die reden blijven zowel de social media kanalen van ‘De mensen van de ambulance’ (Twitter @vandeambulance en Facebook ‘De mensen van de ambulance’) als de website (www.demensenvandeambulance.nl) in de lucht.

Het boekje ‘De mensen van de ambulance? Die redden levens!’ is door Azn zowel off- als online verspreid onder alle RAV’s, V&VN ambulancezorg, NVMMA, een groot aantal ziekenhuizen, HAP’s, het ministerie van VWS en communicatieafdelingen van ketenpartners.