Rapportage stroomstoring

27 juli 2017

Vandaag is de het onderzoeksrapport van IGZ/IVJ/AT over de stroomstoring in Amsterdam en omstreken van 17 januari jl. verschenen. In dit rapport wordt ook aandacht geschonken aan de rol van Ambulance Amsterdam en dan met name de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Na bestudering van de conclusies en aanbevelingen van het rapport zullen deze eerst nader worden besproken met betrokken partijen.