OTCRij en Ambulance Amsterdam tekenen samenwerkings-convenant

2 februari 2017

Afgelopen week hebben het OTCRij-rijopleidingsinstituut van Defensie en Ambulance Amsterdam een samenwerkingsconvenant getekend. De kern van dit convenant is dat Ambulance Amsterdam voor haar opleidingen gestructureerd gebruik gaat maken van de moderne infrastructuur van het OTCRij, waaronder het verkeersoefenterrein, de voertuigbeheersingsbaan en leslokalen. Als tegenprestatie gaat Ambulance Amsterdam op jaarbasis specifieke rijopleidingen verzorgen voor Defensiepersoneel. Ook biedt Ambulance Amsterdam stageplaatsen aan voor medisch personeel van Defensie.

Het OTCRij stelt zich actief op inzake samenwerking met branchegenoten. Dit doet zij naast reguliere rijopleidingen vooral op het gebied van voortgezette rijopleidingen en -trainingen. Deze samenwerking is in het bijzonder gericht op uitwisseling van kennis en informatie, alsmede op inzet van instructiecapaciteit indien die niet volledig wordt benut. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een win-win situatie. Het OTCRij had voor de totstandkoming van het convenant de afgelopen drie jaar reeds een informele samenwerking met Ambulance Amsterdam.  

fb1 1

 fb1 2