Verkoop en terughuur ‘Karperweg’

6 oktober 2016

De hoofdvestiging van Ambulance Amsterdam aan de Karperweg wordt verkocht en direct weer teruggehuurd van de nieuwe eigenaar. Wie dat wordt, is nog niet bekend, maar mogelijk is dat al voor het einde van het jaar duidelijk. Vooralsnog verandert er effectief gezien niets. Afhankelijk van een eventuele koopovereenkomst ontstaat - al dan niet - het perspectief dat Ambulance Amsterdam de Karperweg over enkele jaren gaat verlaten. Dat toch nu reeds tot deze maatregel wordt overgegaan heeft in hoofdzaak twee redenen:

1. De toenemende vraag naar ambulancezorg in onze regio betekent  naar verwachting opnieuw een flinke groei-opdracht vanuit VWS: de komende jaren zullen er weer meer medewerkers en meer ambulances nodig zijn. Daartoe is uiteraard passende huisvesting noodzakelijk, waarbij geldt dat de grenzen van de groei op veel van onze opkomstplaatsen al zijn bereikt. Voor een goede spreiding van de ambulancecapaciteit, betekent het op termijn dan ook onvermijdelijk meer nieuwe standplaatsen en  satellietposten. In een strategisch huisvestingsplan zal dit nader uitgewerkt moeten worden, maar nu al is duidelijk dat een (te) grote hoofd-vestiging daar niet meer in past.

2. Dat juist nu verkopen financieel gunstig is, heeft te maken met de momenteel snel verbeterende marktomstandigheden door de aantrekkende economie. Lange tijd was hier geen sprake van, maar het tij is snel gekeerd. Dat daarmee ook de financiële positie van Ambulance  Amsterdam verbetert, na 'dure' jaren 2014 en 2015, is uiteraard niet onbelangrijk. Het draagt in ieder geval bij aan een solide bestaansbasis. Overigens zijn lang niet alle andere (12) vestigingen van Ambulance Amsterdam in eigendom; ook nu reeds worden meerdere panden gehuurd.

Over de verkoop en terughuur is en wordt vanzelfsprekend met meerdere 'stakeholders', zoals de Raad van Commissarissen, aandeelhouder en de zorgverzekeraars overlegd. De OR is geïnformeerd en heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de huidige voornemens. Ook de komende tijd zal de OR goed op de hoogte worden gehouden. Zodra er zicht ontstaat op een eventuele termijn waarop verplaatsen van de vestiging aan de orde kan zijn, zal de OR hierover om advies worden gevraagd.